VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Using Virtual Scanning to Find Optimal Configuration of a 3D Scanner Turntable for Scanning of Mechanical Parts
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Sensors
Authors:

Kot Tomáš

Bobovský Zdenko

Heczko Dominik

Vysocký Aleš

Virgala Ivan

Prada Erik

Publication year: 2021
Database:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s21165343
Scopus EID: 2-s2.0-85112626714
WOS a.n.: 000689932100001
OBD ID: 286110380   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.576 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliography Citation:

Kot, T., Bobovský, Z., Heczko, D., Vysocký, A., Virgala, I., Prada, E. Using Virtual Scanning to Find Optimal Configuration of a 3D Scanner Turntable for Scanning of Mechanical Parts. Sensors. 2021, 21(16), 5343.