VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Master’s and Bachelor’s Theses

Selection

             

Search

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 43 student theses matching your selection found:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

David Grigarčík

bachelor’s thesis

David Grigarčík

Design of Air Clamp

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Lukáš Podešva

bachelor’s thesis

Lukáš Podešva

Design of Two-Finger Parallel Gripper

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2014/2015

2012/2013

Lukáš Kušnír

master’s thesis

Lukáš Kušnír

Wheel Drive of a Multi-Wheel Mobile Robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Jakub Melčák

bachelor’s thesis

Jakub Melčák

Design of a Four-Finger Robotic Hand

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Lukáš Tomek

master’s thesis

Lukáš Tomek

Control System of Gantry Robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2007/2008

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Libor Zatloukal

master’s thesis

Libor Zatloukal

Konstrukční řešení antropomorfní paže robotického asistenta

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2002/2003

Ivana Holinková

master’s thesis

Ivana Holinková

Konstrukční návrh servisního robotu pro pohyb po hladkých kolmých stěnách

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Janyška

master’s thesis

Petr Janyška

Konstrukční návrh montážního robotu s paralelní kinematickou strukturou

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Václav Krys

master’s thesis

Václav Krys

Konstrukční návrh robotizovaného razícího zařízení

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Miroslav Kazda

bachelor’s thesis

Miroslav Kazda

Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1999/2000

Martin Kafka

master’s thesis

Martin Kafka

Vytvoření modelu robotu OJ10 v prostředí Pro/ Engineer, dynamická analýza modelu

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1997/1998

Petr Běčák

master’s thesis

Petr Běčák

Implementace univerzálních metod inverzní transformace do systému ROANS

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1993/1994

Aleš Grabka

master’s thesis

Aleš Grabka

Řešení univerzálního programového modulu pro výpočet kloubových proměnných u otevřených kinematických struktur PRaM

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Tománek

master’s thesis

Petr Tománek

Zpracování programových modulů pro předzpracování obrazu z vizuálního systému robotu

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1992/1993

Tomáš Faller

master’s thesis

Tomáš Faller

Problematika materiálového toku a jeho řízení v IVÚ Stojkárna galvanovka s. p. Ostroj Opava

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Dalibor Přikryl

master’s thesis

Dalibor Přikryl

Návrh technických a programových prostředků automatizovaného měřícího pracoviště pro diagnostiku PRaM

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Martin Šimek

master’s thesis

Martin Šimek

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Lagrangeových rovnic

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Roman Vojtík

master’s thesis

Roman Vojtík

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Newton-Eulerových vztahů

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1991/1992

Jiří Prorok

master’s thesis

Jiří Prorok

Grafická simulace pohybů robotu RTX na PC-AT

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1990/1991

Radovan Čepec

master’s thesis

Radovan Čepec

Polohovací systém pro vrtání děr v plošných spojích

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Vojtěch Chromec

master’s thesis

Vojtěch Chromec

Implementace jazyka RAMAS pro řízení PRaM počítačem PC

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1989/1990

Dana Gajdečková

master’s thesis

Dana Gajdečková

Technologické řešení RTP pro svařování segmentových kolen pro TŽ VŘSR

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn