VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 43 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2017/2018

2016/2017

2015/2016

David Grigarčík

bakalářská práce

David Grigarčík

Konstrukce pneumatické upínky

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2014/2015

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2007/2008

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Libor Zatloukal

diplomová práce

Libor Zatloukal

Konstrukční řešení antropomorfní paže robotického asistenta

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

2002/2003

Ivana Holinková

diplomová práce

Ivana Holinková

Konstrukční návrh servisního robotu pro pohyb po hladkých kolmých stěnách

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Janyška

diplomová práce

Petr Janyška

Konstrukční návrh montážního robotu s paralelní kinematickou strukturou

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Václav Krys

diplomová práce

Václav Krys

Konstrukční návrh robotizovaného razícího zařízení

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Miroslav Kazda

bakalářská práce

Miroslav Kazda

Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1999/2000

Martin Kafka

diplomová práce

Martin Kafka

Vytvoření modelu robotu OJ10 v prostředí Pro/ Engineer, dynamická analýza modelu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1997/1998

Petr Běčák

diplomová práce

Petr Běčák

Implementace univerzálních metod inverzní transformace do systému ROANS

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1993/1994

Aleš Grabka

diplomová práce

Aleš Grabka

Řešení univerzálního programového modulu pro výpočet kloubových proměnných u otevřených kinematických struktur PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Petr Tománek

diplomová práce

Petr Tománek

Zpracování programových modulů pro předzpracování obrazu z vizuálního systému robotu

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1992/1993

Tomáš Faller

diplomová práce

Tomáš Faller

Problematika materiálového toku a jeho řízení v IVÚ Stojkárna galvanovka s. p. Ostroj Opava

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Dalibor Přikryl

diplomová práce

Dalibor Přikryl

Návrh technických a programových prostředků automatizovaného měřícího pracoviště pro diagnostiku PRaM

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Martin Šimek

diplomová práce

Martin Šimek

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Lagrangeových rovnic

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Roman Vojtík

diplomová práce

Roman Vojtík

Řešení programového modulu pro výpočet zobecněných sil u otevřené kinematické struktury PRaM s použitím Newton-Eulerových vztahů

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1991/1992

Jiří Prorok

diplomová práce

Jiří Prorok

Grafická simulace pohybů robotu RTX na PC-AT

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1990/1991

Radovan Čepec

diplomová práce

Radovan Čepec

Polohovací systém pro vrtání děr v plošných spojích

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Vojtěch Chromec

diplomová práce

Vojtěch Chromec

Implementace jazyka RAMAS pro řízení PRaM počítačem PC

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

1989/1990

Dana Gajdečková

diplomová práce

Dana Gajdečková

Technologické řešení RTP pro svařování segmentových kolen pro TŽ VŘSR

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn