VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Master’s and Bachelor’s Theses

Selection

             

Search

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 15 student theses matching your selection found:

1997/1998 - Master’s Study

Petr Běčák

master’s thesis

Petr Běčák

Implementace univerzálních metod inverzní transformace do systému ROANS

supervisor: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Jaroslav Cádrik

master’s thesis

Jaroslav Cádrik

Vypracujte projekt PVS v centru robototechniky

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Roman Chudaš

master’s thesis

Roman Chudaš

Rozměrová a tvarová optimalizace manipulátoru řady 2RM vyráběných firmou TRIOM

supervisor: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Lubor Kučera

master’s thesis

Lubor Kučera

Návrh RTP řezání plastových trubek

supervisor: Ing. Vladislav Buzek

Dušan Lederer

master’s thesis

Dušan Lederer

Návrh a realizace řídicího programu modelu portálového manipulátoru včetně vizualizace

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Lerach

master’s thesis

Petr Lerach

Návrh pracoviště pro lepení a svařování komplexního výrobku z plastů jako součást PVS v Centru robotiky VŠB – TU Ostrava

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Nevřela

master’s thesis

Martin Nevřela

Návrh a realizace optického systému rozpoznávání předmětů na pásovém dopravníku poháněném krokovými motory

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jan Tovaryš

master’s thesis

Jan Tovaryš

Metodika navrhování akčního systému kráčejících robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1997/1998 - Bachelor’s Study

Pavel Brožek

bachelor’s thesis

Pavel Brožek

Návrh antropomorfního chapadla

supervisor: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Abdulhakim Forjani

bachelor’s thesis

Abdulhakim Forjani

Navrhněte RTP pro výrobu výlisku plošným tvářením

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Janeček

bachelor’s thesis

Petr Janeček

Aplikace CAD/CAM systému Pro/ENGINEER pro konstrukci PRaM

supervisor: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Vít Košťál

bachelor’s thesis

Vít Košťál

Konstrukční návrh laboratorního stojanového manipulátoru s pneumatickými pohony

supervisor: Ing. Vladislav Buzek

Vladimír Priesol

bachelor’s thesis

Vladimír Priesol

Vypracujte projekt PVS pro obrábění plastických hmot s možností umístění v Centru robototechniky

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Rostislav Slavík

bachelor’s thesis

Rostislav Slavík

Vypracujte projekt PVS v Centru robototechniky

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Stanislav Zajíc

bachelor’s thesis

Stanislav Zajíc

Konstrukční návrh širokorozsahového chapadla PR

supervisor: Ing. Vladislav Buzek