VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 15 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1997/1998 - Magisterské studium

Petr Běčák

diplomová práce

Petr Běčák

Implementace univerzálních metod inverzní transformace do systému ROANS

vedoucí: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

Jaroslav Cádrik

diplomová práce

Jaroslav Cádrik

Vypracujte projekt PVS v centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Roman Chudaš

diplomová práce

Roman Chudaš

Rozměrová a tvarová optimalizace manipulátoru řady 2RM vyráběných firmou TRIOM

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Lubor Kučera

diplomová práce

Lubor Kučera

Návrh RTP řezání plastových trubek

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Dušan Lederer

diplomová práce

Dušan Lederer

Návrh a realizace řídicího programu modelu portálového manipulátoru včetně vizualizace

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Petr Lerach

diplomová práce

Petr Lerach

Návrh pracoviště pro lepení a svařování komplexního výrobku z plastů jako součást PVS v Centru robotiky VŠB – TU Ostrava

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Nevřela

diplomová práce

Martin Nevřela

Návrh a realizace optického systému rozpoznávání předmětů na pásovém dopravníku poháněném krokovými motory

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jan Tovaryš

diplomová práce

Jan Tovaryš

Metodika navrhování akčního systému kráčejících robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1997/1998 - Bakalářské studium

Pavel Brožek

bakalářská práce

Pavel Brožek

Návrh antropomorfního chapadla

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Abdulhakim Forjani

bakalářská práce

Abdulhakim Forjani

Navrhněte RTP pro výrobu výlisku plošným tvářením

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Petr Janeček

bakalářská práce

Petr Janeček

Aplikace CAD/CAM systému Pro/ENGINEER pro konstrukci PRaM

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Vít Košťál

bakalářská práce

Vít Košťál

Konstrukční návrh laboratorního stojanového manipulátoru s pneumatickými pohony

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Vladimír Priesol

bakalářská práce

Vladimír Priesol

Vypracujte projekt PVS pro obrábění plastických hmot s možností umístění v Centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Rostislav Slavík

bakalářská práce

Rostislav Slavík

Vypracujte projekt PVS v Centru robototechniky

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Stanislav Zajíc

bakalářská práce

Stanislav Zajíc

Konstrukční návrh širokorozsahového chapadla PR

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek