Úvod

Školení Základy práce s průmyslovými roboty ABB a Základy práce s kolaborativními roboty UR jsou zaměřena na osvojení základních dovedností a znalostí pro obsluhu robotů a robotizovaných pracovišť. Jsou určena pro středoškolské vyučující odborných předmětů v oblasti automatizace a robotizace.

Jedná se o intenzivní týdenní školení s časovou dotací 40 hodin, která budou realizována na Centru robotiky VŠB-TU Ostrava. Každé školení je určeno pro maximálně 4 účastníky.

Školení budou probíhat 2x ročně v první polovině února a v červnu, zahájena budou v únoru 2024. Konkrétní termíny dostupných školení naleznete na stránce zápis na školení.

Tato aktivita není předmětem generování zisku pro VŠB-TUO – cena školení 5150 Kč s DPH na účastníka je stanovena tak, aby pokryla mzdové náklady lektora a provozní náklady využívané infrastruktury.

Účastník školení bude seznámen s možnostmi efektivního využití podpůrných výukových materiálů a praktických úloh pro oblast průmyslové a kolaborativní robotiky připravované v rámci naší spolupráce s Moravskoslezskou Technologickou Akademií (MTA).

Proč se školení zúčastnit?

  • Školení jsou sestavena podle standardů školení pro průmysl.
  • Účastníci školení získají návody pro praktické úlohy přenositelné do výuky žáků.
  • Účastníci budou seznámeni s připravovanými EduBoxy MTA jako dalším zdrojem výukových podkladů pro praktické výukové úlohy s roboty.
  • Samostudium této problematiky je časově velmi náročné, stejně jako příprava výukových úloh a jejich materiálního zajištění.
  • Účastníci budou rovněž seznámeni s přesahy této problematiky v kontextu výrobních robotizovaných pracovišť.
  • Účastník získá kontakty na kolegy z jiných škol pro sdílení úspěšných postupů.
  • Možnost konzultací s lektory školení a jejich případná podpora v průběhu přípravy a realizace vzdělávacího rámce a výukových úloh na konkrétní škole.
  • Pravidelné a dlouho dopředu stanovené termíny konání školení.

Další informace

robotizované pracoviště