VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of Mobile Robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies
Autoři:

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2009
Databáze:  Web of Science   OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.: 000284810600073
OBD ID: 286070607   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Zásahový robot]  Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů (FT-TA5/071)

Bibliografická citace:

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2009. pp. 516-523. ISBN 978-80-7231-649-6.