VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 19 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2022/2023 - Magisterské studium

Jakub Častulík

diplomová práce

Jakub Častulík

Konstrukční návrh nástavby mobilní robotické platformy pro manipulaci a přepravu euroboxů

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Jan Filip

diplomová práce

Jan Filip

Konstrukční návrh zařízení pro otáčení europalet kolem vertikální osy

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Matyáš Hodura

diplomová práce

Matyáš Hodura

Návrh automatizace pracoviště lepení hřídelových kroužků

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Michal Jarka

diplomová práce

Michal Jarka

Konstrukční návrh nadstavby mobilního servisního robotu pro dezinfekci ve společných prostorách VŠB-TU Ostrava

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Václav Kožušník

diplomová práce

Václav Kožušník

Návrh subsystému mobilního servisního robotu pro manipulaci s knihami v knihovnách

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Sebastian Matůš

diplomová práce

Sebastian Matůš

Software pro teleoperační kontrolér

vedoucí: Ing. Robert Pastor, Ph.D.

Jan Pavčo

diplomová práce

Jan Pavčo

Konstrukční řešení řetězového dopravníku s možností bočního posuvu europalet

vedoucí: doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Čeněk Slezák

diplomová práce

Čeněk Slezák

Studie proveditelnosti automatizace lepení permanentních magnetů na rotorové pakety

vedoucí: Ing. Michal Vocetka, Ph.D.

2022/2023 - Bakalářské studium

Dominik Bobek

bakalářská práce

Dominik Bobek

Simulační model demonstrační úlohy pro OpenManipulator

vedoucí: Ing. Ondřej Moša

Vojtěch Havlát

bakalářská práce

Vojtěch Havlát

3D model Centra robotiky

vedoucí: Ing. Jan Bém

David Kolář

bakalářská práce

David Kolář

Zařízení pro ruční vedení robotů

vedoucí: Ing. Rostislav Wierbica

Matyáš Machalla

bakalářská práce

Matyáš Machalla

Návrh efektoru pro úlohu kreslení robotem

vedoucí: Ing. Jakub Chlebek

Martin Musálek

bakalářská práce

Martin Musálek

Analýza současného stavu dostupných pohonných jednotek s možným využitím pro modulární systémy

vedoucí: Ing. Jakub Mlotek, Ph.D.

Radomír Nový

bakalářská práce

Radomír Nový

Simulace mobilního robotu v bludišti

vedoucí: Ing. Petr Oščádal, Ph.D.

Michal Oščádal

bakalářská práce

Michal Oščádal

Koncepční návrh automatického podavače krmiva

vedoucí: Ing. Jakub Mlotek, Ph.D.

Otto Pomp

bakalářská práce

Otto Pomp

Konstrukční návrh polohovadla pro skenování objektů

vedoucí: Ing. Dominik Heczko, Ph.D.

Adam Říha

bakalářská práce

Adam Říha

Koncepční návrh automatizace pracoviště pájení

vedoucí: Ing. Václav Krys, Ph.D.

Jindřich Třaskoš

bakalářská práce

Jindřich Třaskoš

Simulace mobilního robotu sledujícího trajektorii s překážkami

vedoucí: Ing. Petr Oščádal, Ph.D.

Kryštof Začal

bakalářská práce

Kryštof Začal

Úprava robotického ramene pro servisní robot

vedoucí: Ing. Tomáš Spurný