VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Aplikované výstupy katedry

Aplikované výstupy zahrnují patenty, funkční vzorky, prototypy, úžitné a průmyslové vzory a autorizovaný software.

Na výstupy typu autorizovaný software je v následujícím výpise možno kliknout, čímž se dostanete na stránku s detaily daného software a možností stáhnutí.

Filtrování


Druh:


2022

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

  • GRUSHKO, Stefan a STREJČEK, Radim. Kloub se dvěma stupni volnosti pro použití v exoskeletech a rehabilitačních zařízeních. 2022.

2020

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2019

Prototypy, funkční vzorky

2018

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2017

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

  • JOCHEC, Jan a BABJAK, Ján. Battery Management System (BMS 6-10S) pro mobilní roboty. 2017.
  • JOCHEC, Jan a BABJAK, Ján. Battery Protection System v1.2 pro mobilní roboty. 2017.
  • JOCHEC, Jan a PASTOR, Robert. Shield pro kráčející mobilní robot Marvin. 2017.
  • PASTOR, Robert. 3D laserový skener pro tvorbu map. 2017.
  • PASTOR, Robert. Senzorová nástavba na nohu robotu. 2017.

2016

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

  • NOVÁK, Petr a MOKROŠ, M.. Pouzdro měřícího přístroje. 2016.

2015

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2014

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2013

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

2012

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2011

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2010

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2009

Prototypy, funkční vzorky

2008

Autorizovaný software