VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled publikací katedry

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

V databázi je celkem 667 publikací:

2023

Články v zahraničních časopisech

Hagara, M., Huňady, R., Lengvarský, P., Vocetka, M., Palička, P. The Calibration Process and Setting of Image Brightness to Achieve Optimum Strain Measurement Accuracy Using Stereo-Camera Digital Image Correlation. Applied Sciences. 2023, vol. 13, issue 17. e-ISSN 2076-6341.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Varga, M., Virgala, I., Kelemen, M., Miková, Ľ., Bobovský, Z., Sincak, P., Merva, T. Pneumatic Bellows Actuated Parallel Platform Control with Adjustable Stiffness Using a Hybrid Feed-Forward and Variable Gain Integral Controller. Applied Sciences. 2023, 13(24), 13261.  DOI   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Suder, J., Mlotek, J., Panec, A., Fojtík, F. Design of Printing Parameter Settings Methodology for FFF Printing of Waterproof Samples from a Flexible Material. Acta Mechanica Slovaca. 2023. 27(1). pp. 58-64.  DOI   OBD 

Lukáš, D., Kot, T. Hierarchical Real-Time Optimal Planning of Collision-Free Trajectories of Collaborative Robots. Journal of Intelligent & Robotic Systems. 2023, 107, article number 57.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.129 (Q3) 

Vysocký, A., Poštulka, T., Chlebek, J., Kot, T., Maslowski, J., Grushko, S. Hand Gesture Interface for Robot Path Definition in Collaborative Applications: Implementation and Comparative Study. Sensors. 2023, 23(9), 4219.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Krejčí, J., Babiuch, M., Babjak, J., Suder, J., Wierbica, R. Implementation of an Embedded System into the Internet of Robotic Things. Micromachines. 2023. 14(1), 113.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.523 (Q2) 

Oščádal, P., Kot, T., Spurný, T., Suder, J., Vocetka, M., Dobeš, L., Bobovský, Z. Camera Arrangement Optimization for Workspace Monitoring in Human–Robot Collaboration. Sensors. 2023. 23(1), 295.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Vocetka, M., Heczko, D., Babjak, J., Bobovský, Z., Krys, V., Ružarovský, R., Bočák, R. UR10e Robot Drift Compensation for Precision Measurement Applications. In Mechanisms and Machine Science. 2023. 32nd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2023. pp. 281-288. ISBN 9783031326059. ISSN 2211-1098.  DOI   Scopus   OBD 

Mlotek, J., Suder, J., Vocetka, M., Bobovský, Z., Krys, V. The Effect of Deformation on Robot Shape-Changing Link. In Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2023. Mechanisms and Machine Science. vol 135. Cham : Springer, 2023. ISBN 978-3-031-32605-9.  DOI   Scopus   OBD 

Disertační práce

Zeman, Z. Automatizovaný návrh robotických ramen : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2023. 96 stran.

Oščádal, P. Monitorování sdíleného pracovního prostoru mezi člověkem a cobotem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2023. 96 stran.

Mlotek, J. Tvarově měnitelné segmenty nosných prvků robotických systémů : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2023. 102 stran.

2022

Články v domácích časopisech

Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A., Bém, J., Pastor, R., Fojtík, D. Automation of Design of Robotic Arm. MM Science Journal. 2022, issue October, pp. 5876-5882. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS 

Boleslavský, A., Mihola, M., Wierbica, R., Bém, J., Spurný, T. Research and Development of a Software Tool for Parametric Modeling of Robotized Workplaces. MM Science Journal. 2022, issue June, pp. 5675-5683. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J., Boleslavský, A. Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms. MM Science Journal. 2022, issue March, pp. 5513-5521. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Miková, Ľ., Prada, E., Kelemen, M., Krys, V., Mykhailyshyn, R., Sinčák, P., Merva, T., Leštach, L. Upgrade of Biaxial Mechatronic Testing Machine for Cruciform Specimens and Verification by FEM Analysis. Machines. 2022. 10(10), 916.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.899 (Q2) 

Kot, T., Wierbica, R., Oščádal, P., Spurný, T., Bobovský, Z. Using Elastic Bands for Collision Avoidance in Collaborative Robotics. IEEE Access. 2022. vol 10, pp. 106972-106987. ISSN 2169-3536.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2) 

Vysocký, A., Grushko, S., Spurný, T., Pastor, R., Kot, T. Generating Synthetic Depth Image Dataset for Industrial Applications of Hand Localization. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 99734-99744. ISSN 2169-3536.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2) 

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Krys, V., Bobovský, Z. Multirepresentations and Multiconstraints Approach to the Numerical Synthesis of Serial Kinematic Structures of Manipulators. IEEE Access. 2022, vol. 10, pp. 68937-68951.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.476 (Q2) 

Oščádal, P., Spurný, T., Kot, T., Grushko, S., Suder, J., Heczko, D., Novák, P., Bobovský, Z. Distributed Camera Subsystem for Obstacle Detection. Sensors. 2022, 22(12), 4588.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Pastor, R., Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A. Knowledge-Based Automated Mechanical Design of a Robot Manipulator. Applied Sciences. 2022, 12(12), 5897.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Boleslavský, A., Krys, V., Bém, J., Virgala, I., Bobovský, Z. Finding the Optimal Pose of 2D LLT Sensors to Improve Object Pose Estimation. Sensors. 2022, 22(4), 1536. ISSN 1424-8220.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Huczala, D., Kot, T., Mlotek, J., Suder, J., Pfurner, M. An Automated Conversion Between Selected Robot Kinematic Representations. In 10th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA, Luxembourg). 2022. ISBN 978-1-6654-9048-1.  DOI   Scopus   WoS 

Mlotek, J., Bobovský, Z., Suder, J., Oščádal, P., Vocetka, M., Krys, V. Shape-Changing Manipulator Possibilities and the Effect of the Deformable Segment on the Size of the Working Area. In Mechanisms and Machine Science. 2022. pp. 272-280. ISBN 9783031048692. ISSN 2211-1098. e-ISSN 2211-1099.  DOI   Scopus 

Vysocký, A., Grushko, S., Pastor, R., Novák, P. Simulation Environment for Neural Network Dataset Generation. In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS). 2022. ISBN 978-3-030-98260-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Disertační práce

Heczko, D. Zvyšování přesnosti pozice a orientace objektů při jejich umisťování manipulátorem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2022. 98 stran.

Huczala, D. The Synthesis of Kinematic Structure of Robotic Manipulators : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2022. 93 stran.

Vocetka, M. Zvyšování přesnosti manipulátorů : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2022. 111 stran.

2021

Články v domácích časopisech

Paška, Z., Rojíček, J., Fojtík, F., Krys, V., Fusek, M., Ličková, D. Load Capacity of Helicoil(R) Inserts in ABS-M30 Material Used for Additive Manufacturing. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5414-5420. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile. MM Science Journal. 2021, issue October, pp. 4863-4871. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5381-5390. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Grushko, S., Vysocký, A., Suder, J., Glogar, L., Bobovský, Z. Improving Human Awareness During Collaboration With Robot: Review. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5475-5480. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   OBD 

Suder, J., Kot, T., Panec, A., Vocetka, M. Analysis of Increasing the Friction Force of the Robot Jaws by Adding 3D Printed Flexible Inserts. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5322-5326. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Pastor, R., Bobovský, Z., Oščádal, P., Měsíček, J., Pagáč, M., Prada, E., Miková, L., Babjak, J. Optimizing a Quadruped Robot: A Comparison of Two Methods. MM Science Journal. 2021, vol. 2021, issue June, pp. 4348-4355. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Zeman, Z., Šafář, M. Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components. MM Science Journal. 2021, issue March, pp. 4322-4327. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Rojíček, J., Paška, Z., Fusek, M., Bobovský, Z., Sapietová, A., Mostýn, V., Ličová, D. Optimization of a Truss Structure Used to Design of the Manipulator Arm from a Set of Components. Applied sciences. 2021, vol. 11, issue 21. e-ISSN 2076-6341.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Vocetka, M., Bobovský, Z., Babjak, J., Suder, J., Grushko, S., Mlotek, J., Krys, V., Hagara, M. Influence of Drift on Robot Repeatability and Its Compensation. Applied sciences. 2021.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Grushko, S., Vysocký, A., Heczko, D., Bobovský, Z. Intuitive Spatial Tactile Feedback for Better Awareness about Robot Trajectory during Human-Robot Collaboration. Sensors. 2021, 21(17), 5748.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.567 (Q2) 

Kot, T., Bobovský, Z., Heczko, D., Vysocký, A., Virgala, I., Prada, E. Using Virtual Scanning to Find Optimal Configuration of a 3D Scanner Turntable for Scanning of Mechanical Parts. Sensors. 2021, 21(16), 5343.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.576 (Q2) 

Kot, T., Bobovský, Z., Vysocký, A., Krys, V., Šafařík, J., Ružarovský, R. Method for Robot Manipulator Joint Wear Reduction by Finding the Optimal Robot Placement in a Robotic Cell. Applied sciences. 2021, 11(12), 5398.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

Grushko, S., Vysocký, A., Oščádal, P., Vocetka, M., Novák, P., Bobovský, Z. Improved Mutual Understanding for Human-Robot Collaboration: Combining Human-Aware Motion Planning with Haptic Feedback Devices for Communicating Planned Trajectory. Sensors. 2021, vol. 21, issue 11, 3673.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Sinčák, P., Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z., Kot, T. Chimney sweeping robot based on a pneumatic actuator. Applied sciences. 2021, 11(11), 4872.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Oščádal, P., Zeman, Z. Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object. Applied sciences. 2021. 11(9), 3858.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Huczala, D., Kot, T., Pfurner, M., Heczko, D., Oščádal, P., Mostýn, V. Initial Estimation of Kinematic Structure of a Robotic Manipulator as an Input for Its Synthesis. Applied sciences. 2021. 11(8), 3548.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Pastor, R., Bobovský, Z., Huczala, D., Grushko, S. Genetic Optimization of a Manipulator: Comparison between Straight, Rounded, and Curved Mechanism Links. Applied sciences. 2021. 11(6), 2471.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Straková, E., Lukáš, D., Bobovský, Z., Kot, T., Mihola, M., Novák, P. Matching Point Clouds with STL Models by Using the Principle Component Analysis and a Decomposition into Geometric Primitives. Applied sciences. 2021. 11(5), 2268.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Huňady, R., Lengvarský, P., Pavelka, P., Kaľavský, A., Mlotek, J. Stiffness Estimation and Equivalence of Boundary Conditions in FEM Models. Applied sciences. 2021. 11(4), 1482.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.474 (Q3) 

Ondočko, Š., Svetlík, J., Šašala, M., Bobovský, Z., Stejskal, T., Dobránsky, J., Demeč, P., Hrivniak, L. Inverse Kinematics Data Adaptation to Non-Standard Modular Robotic Arm Consisting of Unique Rotational Modules. Applied sciences. 2021. 11(3), 1203.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.474 (Q3) 

Kot, T., Bobovský, Z., Brandstötter, M., Krys, V., Virgala, I., Novák, P. Finding Optimal Manipulator Arm Shapes to Avoid Collisions in a Static Environment. Applied sciences. 2021, 11(1), 64.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Virgala, I., Kelemen, M., Prada, E., Sukop, M., Kot, T., Bobovský, Z., Varga, M., Ferenčík, P. A Snake Robot for Locomotion in a Pipe Using Trapezium-like Travelling Wave. Mechanism and Machine Theory. 2021, Volume 158, April 2021, Article number 104221.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.312 (Q1) 

Disertační práce

Pastor, R. Aplikování strojového učení při návrhu kinematických struktur robotů : disertační práce. Ostrava  : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 96 stran.

Grushko, S. Motion planning for manipulator in dynamic environment using RGB-D sensor : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 105 stran.

Suder, J. Využití 3D tisku v konstrukci robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2021. 110 stran.

2020

Články v domácích časopisech

Suder, J., Vocetka, M., Kot, T., Fojtík, F., Fusek, M. Testing of Glued Joints on Plastic Parts Manufactured Using FFF Technology. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60 no. 6.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Jha, V., Grushko, S., Mlotek, J., Kot, T., Krys, V., Oščádal, P., Bobovský, Z. A Depth Image Quality Benchmark of Three Popular Low-Cost Depth Cameras. MM Science Journal. 2020, issue December, pp. 4194-4200.  DOI   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Zeman, Z., Mlotek, J., Vocetka, M. The Influence of Annealing Temperature on Tensile Strength of Polylactic Acid. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4132-4137.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Grushko, S., Vysocký, A., Jha, V., Pastor, R., Bobovský, Z., Prada, E., Miková, L. Tuning Perception and Motion Planning Parameters for Moveit! Framework. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4154-4163.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-2709.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Paška, Z., Rojíček, J., Ferfecki, P., Fusek, M., Heczko, D., Krys, V. Methodology of Arm Design for Mobile Robot Manipulator Using Topological Optimization. MM Science Journal. 2020, vol. 2020, issue June, pp. 3918-3925. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mostýn, V., Huczala, D., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Dimensional optimization of the robotic arm to reduce energy consumption. MM Science Journal. 2020, issue March, pp. 3745-3753. ISSN 1803-3126. e-ISSN 1805-5047.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Vocetka, M., Huňady, R., Hagara, M., Bobovský, Z., Kot, T., Krys, V. Influence of the Approach Direction on the Repeatability of an Industrial Robot. Applied sciences. 2020. 10(23), 8714.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Oščádal, P., Huczala, D., Bém, J., Krys, V., Bobovský, Z. Smart Building Surveillance System as Shared Sensory System for Localization of AGVs. Applied sciences. 2020. 10(23).  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Vysocký, A., Papřok, R., Šafařík, J., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P., Snášel, V. Reduction in Robotic Arm Energy Consumption by Particle Swarm Optimization. Applied sciences. 2020, 10(22), 8241.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Huczala, D., Oščádal, P., Spurný, T., Vysocký, A., Vocetka, M., Bobovský, Z. Camera-Based Method for Identification of the Layout of a Robotic Workcell. Applied sciences. 2020, 10(21).  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

Grushko, S., Spurný, T., Černý, M. Control Methods for Transradial Prostheses Based on Remnant Muscle Activity and Its Relationship with Proprioceptive Feedback. Sensors. 2020, vol. 20, issue 17. e-ISSN 1424-4822.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Oščádal, P., Heczko, D., Vysocký, A., Mlotek, J., Novák, P., Virgala, I., Sukop, M., Bobovský, Z. Improved Pose Estimation of Aruco Tags Using a Novel 3D Placement Strategy. Sensors. 2020. 20(17), 4825.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Virgala, I., Kelemen, M., Božek, P., Bobovský, Z., Hagara, M., Prada, E., Oščádal, P., Varga, M. Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe. Symmetry. 2020, vol. 12, issue 6. e-ISSN 2073-3899.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.645 (Q2) 

Kelemenová, T., Dovica, M., Božek, P., Koláriková, I., Benedik, O., Virgala, I., Prada, E., Miková, L., Kot, T., Kelemen, M. Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer. Symmetry. 2020, 12(8).  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.645 (Q2) 

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors. 2020, 20, 4088.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 3.275 (Q2) 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Suder, J., Machalla, V., Šafář, M., Heczko, D., Zeman, Z. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Machalla, V., Suder, J., Fojtík, F., Zeman, Z. Testing of Glued Joints on 3D Printed Flexible Materials Made by FFF Technology. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 302-307. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2019

Články v domácích časopisech

Měsíček, J., Pagáč, M., Petrů, J., Novák, P., Hajnys, J., Kutiová, K. Topological Optimization of the Formula Student Bell Crank. MM Science Journal. 2019, 10, 2964-2968, ISSN 1803-1269.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Sikora, J., Fojtík, D., Czebe, J., Mihola, M. Storage Kind Recognition of Truck's Timber Load. In Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Sikora, J., Fojtík, D., Gebauer, J., Podešva, P., Mihola, M. Preparation of 3D models of Trucks for Timber Load Analysis. In 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2019. pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-0702-8.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Wada, H., Vysocký, A., Kinugawa, J., Kosuge, K. Human-Friendly/Cooperative Working Support Robot -PaDY-for the Production Site. In Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec). 2019.  DOI 

Vysocký, A., Wada, H., Kinugawa, J., Kosuge, K. Motion Planning Analysis According to ISO/TS 15066 in Human–Robot Collaboration Environment. In IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM. 2019. pp. 151-156. ISBN 9781728124933.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Pastor, R., Vysocký, A., Novák, P. A Study on Direct Teleoperation Device Kinematics. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 12. pp. 140-146. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Vysocký, A., Pastor, R., Novák, P. Interaction with Collaborative Robot Using 2D and TOF Camera. In Lecture Notes in Computer Science. Volume 11472. Cham : Springer, 2019. 35. pp. 477-489. 978-3-030-14983-3.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Disertační práce

Vysocký, A. Roboty přímo spolupracující s člověkem : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 98 stran.

Habilitační práce

Mihola, M. Aplikace mechatronických postupů při návrhu specializovaných měřících zařízení : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 145 stran.

Kot, T. Rychlá podpora integrace kolaborativních a průmyslových robotů v malých a středních podnicích : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 111 s.

Bobovský, Z. Softvérové prostriedky pre rýchly vývoj a optimalizáciu robotických systémov : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019, 138 strán.

2018

Články v domácích časopisech

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Krys, V., Mec, P. Simulation Model of Polycarbonate Material for Additive Technology FDM. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2611-2615. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   OBD 

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Ivánek, L., Orság, P., Mostýn, V., Schee, K. Track occupancy detection using ratio of open-circuit impedance to short-circuit impedance. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2018, vol. 16, issue 2, pp. 211-217. ISSN 1336-6137.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez, Á. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.217 (Q2) 

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., El-gendi, A., Czudek, S. Advancement in Liver Laparoscopic Resection – Development of a New Surgical Device. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2018, vol. 51, issue 4. ISSN 0100-0879. e-ISSN 1678-8451.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 1.492 (Q3) 

Bobovský, Z., Krys, V., Mostýn, V. Kinect v2 infrared images correction. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, roč. 15, č. 1, ISSN 17298814.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.952 (Q4) 

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.952 (Q4) 

Kot, T., Novák, P. Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, vol. 15, issue 1. ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.952 (Q4) 

Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V., Jánošík, L. Verification of Electronic Device Technology for Measurement and Evaluation of Thermal Exposure of Fire Fighters and Members of Rescue Teams. Medycyna Pracy. 2018, vol. 69, nr. 1, pp. 1-11. ISSN 0465-5893.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.61 (Q4) 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Machalla, V., Frydrýšek, K., Mostýn, V., Suder, J. Evaluation of tensile test for specific polymer. In Applied Mechanics 2018. Myslovice : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 81-86. 978-80-261-0766-8.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Lipina, J., Krys, V., Fojtík, F. Tensile test on samples produced by Rapid Prototyping technology with a higher number of contours. In INES 2018. 22nd International Conference on Intelligent Engineering Systems. June 21-23, 2018 Las Palmas de Gran Canaria, Spain : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2018.  DOI   Scopus   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Using HoloLens to Create a Virtual Operator Station for Mobile Robots. In 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2018. pp. 422-427. ISBN 978-1-5386-4763-9.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Krys, V., Bobovský, Z. Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 133-139. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Application of Augmented Reality in Mobile Robot Teleoperation. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 223-236. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2017

Články v domácích časopisech

Novák, P., Kot, T. Telerescuer. Akademik - univerzitní časopis VŠB-TU Ostrava. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 9-9. ISSN 1213-8916.

Články v zahraničních časopisech

Melo, N., Dorea, C., Alsina, P., Aruajo, M., Gloger, M. Ortholeg 2.0 - Design of a Transparent Active Orthosis. IEEE Latin America Transactions. 2017, vol. 15, no. 10, pp. 1869-1874. ISSN 1548-0992.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 0.502 (Q4) 

Hatakenaka, M., Furukawa, J., Teramae, T., Jino, A., Hiramatsu, Y., Hattori, N., Kawano, T., Otomune, H., Fujimoto, H., Yagura, H., Gloger, M., Noda, T., Morimoto, J. Optimizing neurorehabilitation for stroke using an exoskeleton robot. Journal of the Neurological Sciences. 2017, Volume 381, p. 598.  DOI   OBD 

Ivánek, L., Mostýn, V., Schee, K., Grúň, J. The sensitivity of the input impedance parameters of track circuits to changes in the parameters of the track. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2017, Volume 15, Issue 1, March 2017, Pages 77-83. ISSN : 13361376.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Bobovský, Z., Krys, V., Lipina, J., Suder, J. Semi-autonomous Robotic System for Reconnaissance. In In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Gloger, M., Obinata, G., Genda, E., Babjak, J., Pei, Y. Active lower limb orthosis with one degree of freedom for people with paraplegia. In IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. 2017 International Conference on Rehabilitation Robotics, ICORR 2017. QEII CentreLondon. United Kingdom. 17 July 2017 through 20 July 2017. Category numberCFP17CRR-ART. Code 129923.  DOI   Scopus   OBD 

Mach, V., Ivánek, L., Mostýn, V. Estimating of traction capacity in track circuits using computer modelling. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2017, 30 June 2017. Proceedings of the IEEE, 2017. Article number 7967352. ISBN : 978-150906405-2.  DOI   Scopus   OBD 

Lipina, J., Krys, V., Mec, P. Shear Test on Samples Produced by Rapid Prototyping Technology. In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2017.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Babjak, J., Novák, P. Analysis and Prevention of Selected Risks of Remotely and Autonomously Controlled Mobile Robot TeleRescuer. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. In Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 551-554. ISBN 978-1-5090-4862-5.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Mihola, M., Babjak, J., Novák, P. Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 555-559. ISBN 978-1-5090-4862-5.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. System for Creation and Display of 3D Maps of Coal Mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 117-124. ISBN 978-1-74128-261-0.  OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Bobovský, Z., Olivka, P., Moczulski, W., Timofiejczuk, A. Telerescuer - reconnaissance mobile robot for underground coal mines. In Proceedings of the 2017 Coal Operators' Conference. Wollongong : The University of Wollongong Printery, 2017. pp. 331-339. ISBN 978-1-74128-261-0.  OBD 

2016

Monografie

Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Karník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.

Články v domácích časopisech

Suder, J., Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T. Modifications of the Mobile Robotic System Crawler. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 49-59, ISSN 1804-0993.  DOI   OBD 

Grushko, S., Bobovský, Z. Teleoperated Humanoid Robot. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. 2016, vol. LXII, no. 2, pp. 21-28, ISSN 1804-0993.  DOI   OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Thermal Exposition Monitoring of Firefighters. MM Science Journal. 2016, November, pp. 1482-1486.  DOI   Scopus   OBD 

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. MM Science Journal (Scopus). 2016. June 2016, Number 2, pp. 896-899. ISSN 1803-1269.  DOI   Scopus   OBD 

Vysocký, A., Novák, P. Human-Robot Collaboration in Industry. MM Science Journal. 2016, June 2016, s. 903-906. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   OBD 

Lipina, J., Krys, V. Application of Rapid Prototyping Technology in Designing Robots and Peripheral Devices. MM Science Journal. 2016, č. 1, s. 6, ISSN 1803-1269 (Print), ISSN 1805-0476 (Online).  DOI   Scopus   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Vavra, P., Karník, L., Skrobankova, M., Jurcikova, J., Prochazka, V., Ihnat, P., Zonca, P., Peteja, M., Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device. Surgical Innovation. 2016, vol. 23, issue 6, pp. 644-645. ISSN 1553-3350. e-ISSN 1553-3351.  DOI   Scopus   WoS   Impact 1.909 (Q3) 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Marek, J. Synthesis of action variable for motorcontrollers of a mobile system with specialwheels for movement on stairs. In Perspectives in Science. 2016. Volume 7. pp. 329-332. ISSN 2213-0209.  DOI   OBD 

Fojtík, D., Podešva, P., Mahdal, M., Mihola, M. Scanning of trucks to produce 3D models for analysis of timber loads. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC 2016, IEEE, 2016, s. 194-199, ISBN 978-1-4673-8606-7.  DOI   Scopus   OBD 

Moczulski, W., Cyran, K., Januszka, M., Novák, P. TELERESCUER - AN INNOVATIVE ROBOTIZED SYSTEM FOR SUPPORTING MINING RESCUERS BY INSPECTING ROADWAYS AFFECTED BY CATASTROPHES. In 24th World Mining Congress, Automation and Robotics. 24th. , . Rio de Janeiro, Brasil : Instituto Brasileiro de Mineracao, 2016, 94-103.

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 533-538. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Visualization of Point Clouds Built From 3D Scanning in Coal Mines. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 372-377. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P. Using Virtual Reality to Assist an Operator of the Military Robotic Manipulator Arm TAROS. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Moczulski, W. Mobile Robot for Extreme External Working Conditions. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).

Olivka, P., Mihola, M., Novák, P., Kot, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J., Olivka, P. Rendering of 3D Maps with Additional Information for Operator of a Coal Mine Mobile Robot. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 214-225.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Babjak, J., Novák, P., Kot, T., Moczulski, W. Control System of a Mobile Robot for Coal Mines. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 17-20. ISBN 978-1-4673-8606-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Safety Ambient Monitor for Firefighters. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Tatranska Lomnica. Slovakia : 29 May - 1 June 2016. pp 523-526. ISBN 978-146738606-7.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Krys, V., Pastor, R. Increasing the Load Capacity of Screw Connections in Parts Produced by the Rapid Prototyping Method. In INES 2016. 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. Budapest : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2016. p. 147-150. ISBN : 978-1-5090-1215-2.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Krys, V. Use of Findings Acquired from Tests When Implementing Functional Parts and Assemblies by Additive Technology FDM. In ERIN 2016. Liptovský Ján, Slovakia : University of Žilina, 2016. s. 33. ISBN 978-80-972236-2-5.

2015

Články v zahraničních časopisech

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing of Parts Made by Rapid Prototyping with Respect to Possible Use in Robotics. Applied Mechanics and Materials. (2015), vol. 555, pp 541-548. ISSN 1660-9336.  OBD 

Gala, M., Krys, V., Kot, T. Testing the Accuracy of the Trajectory Ride for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 500-505. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.  OBD 

Konečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.  OBD 

Krys, V., Gala, M., Kot, T., Mostýn, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287.  OBD 

Krys, V., Bobovský, Z., Kot, T., Mostýn, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272.  DOI   OBD 

Bobovský, Z., Krys, V., Kot, T., Mostýn, V. Velocity Characteristics of Movement of Chassis with Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 263-267.  DOI   OBD 

Bobovský, Z., Krys, V., Babjak, J., Kot, T. Connecting System for Quick Replacement of Mechatronic SCHUNK Power Cube Modules for Mobile Robotic Systems. Applied Mechanics and Materials. Vol. 772, pp. 318-323, Jul. 2015.  DOI   OBD 

Novák, P., Babjak, J., Moczulski, W. Control System of the Mobile Robot TELERESCUER. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 772, pp. 466-470, ISSN : 1662-7482.  DOI   OBD 

Konečný, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482.  OBD 

Moczulski, W., Cyran, K., Novák, P., Rodriguez, Á. Telerescuer-a Concept of the System for Teleimmersionof a Rescuer to Areas of Coal Mines Affected by Catastrophes. Zeszyty Naukove Institutu Pojazdów. 2015, no. 102, pp. 57-62, ISSN 1642-347X.

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Bend Testing on Components Manufactured by Rapid Prototyping Technology in Combination with Other Materials. Applied Mechanics and Materials Vol 772. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 44-49. ISBN-13 : 978-3-03835-502-1.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Lipina, J., Krys, V., Marek, J. Tensile Test of Samples Produced by The Rapid Prototyping Technology with Own Design of Internal Structure. In ERIN 2015. 1. vyd Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.  OBD 

Gala, M., Krys, V., Kot, T. The Mechanical Design and Realization of the Omnidirectional Mobile Robot Odin. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.  OBD 

Gloger, M., Alsina, P., Melo, N. Ortholeg 2.0 – A New Design for a Lower Limb Active Orthosis. In 26th 2015 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science. 26tt, IEEE, Nagoya, Japan. pp. 109-114, Nov. 23-25, 2015, pp. ISBN : 978-147996678-3.  DOI   Scopus   OBD 

Dolejší, P., Krys, V., Mostýn, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Virtual Operator Station for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. International Workshop, MESAS 2015, Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015, s. 144-153. ISBN 978-3-319-22383-4.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Olivka, P. Exploration Mobile Robot for Coal Mines. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2015). Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015. pp. 209-215, ISBN 978-3-319-22383-4.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Kopec, P., Krys, V. Tensile Tests on Samples Manufactured by the Rapid Prototyping Technology in Comparison with the Commercially Manufactured Material. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2015) : 22rd-24th of January 2015, Herl'any, Slovakia. 2015.  DOI   Scopus   OBD 

2014

Články v zahraničních časopisech

Lipina, J., Krys, V., Sedlák, J. Shaped Glued Connection of Two Parts Made by Rapid Prototyping Technology. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp 541-548. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD 

Virgala, I., Dovica, M., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z. Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 611, s. 121-129, ISSN 1660-9336.  DOI   Scopus   OBD 

Jobbágy, B., Šimšík, D., Marek, J., Karchňák, J. Robotic Exoskeleton for Rehabilitation of the Upper Limb. American Journal of Mechanical Engineering. 2014, 2(7), pp. 299-302. ISSN 2328-4110.  OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612.  OBD 

Kumičáková, D., Konečný, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205.  OBD 

Krys, V., Mostýn, V., Kot, T. The Synthesis and Testing of a Shaped Wheel for Stairs Climbing Robot. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 178-185. ISBN 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD 

Kot, T., Novák, P. Utilization of the Oculus Rift HMD in Mobile Robot Teleoperation. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 199-208. ISBN 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gloger, M., Novák, P., Krys, V. CBRNE Fluids Sampling Subsystem for Mobile Robot. In Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp. 163-169. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD 

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. In Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014). 2014. pp. 261-265. ISBN 975-5-906555-74-8.

Bobovský, Z. Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics. In Applied Mechanics and Materials. Volume 656. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 164-170 . ISBN 978-303835274-7.  DOI   Scopus   OBD 

Bobovský, Z. Automatic detection of the connected module and its orientation. In Applied Mechanics and Materials. Volume 613. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 151-156. ISBN 978-3-03835-202-0.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V. The experimental method for obtaining input data for the design of an automatic magnetic connection mechanism. In Applied Mechanics and Materials. Volume 555. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 434-439. ISBN  978-3-03835-111-5.  DOI   Scopus   OBD 

Lipina, J., Kopec, P., Krys, V. Implementation of Polycarbonate Material Mechanical Properties of Rapid Prototyping into System Creo, Laboratory Verification of the Results. In INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems. Tihany : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2014. p. 43-47. ISBN 978-1-4799-4615-0.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Novák, P., Babjak, J. Roof Support Control in Longwall Technology. In 14th Coal Operators Conference. University of Wollongong, Australia, 12-14 February 2014. pp. 34-41. ISBN 978 1 925100 02 0.

Lipina, J., Marek, J., Krys, V. Screw Connection and Its Load Capacity in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014) : 23rd-25th of January 2014, Herl'any, Slovakia. IEEE, 2014. s. 201-204. ISBN 978-1-4799-3441-6.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Krys, V., Novák, P. Simulation System for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems Workshop (MESAS 2014, Roma, Italy, May 5-6). Berlin : Springer, 2014. pp 164-172. ISBN 978-3-319-13822-0.  Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Krys, V., Mostýn, V., Novák, P. Control System of a Mobile Robot Manipulator. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 2014. pp 258-263. ISBN 978-1-47-993528-4.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V., Kot, T. The Module for a Self-Reconfigurable Robotic System. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. ISBN 978-1-4673-5929-0.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Kot, T., Babjak, J., Krys, V., Novák, P. System for Automatic Collisions Prevention for a Manipulator Arm of a Mobile Robot. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. pp. 167-171. ISBN 978-1-4799-3442-3.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Lipina, J., Marek, J., Krys, V., Duffek, Z. Long-term Load Capacity of Screw Connections in Components Made by Rapid Prototyping Technology. In ERIN 2014. 1. vyd Brno : Brno University of Technology, 2014. s. 55. ISBN 978-80-214-4931-2.  OBD 

2013

Učebnice, skripta

Gmiterko, A., Miková, L., Sarga, P., Bobovský, Z. Riadenie technických sústav 1. časť. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2013. 171 s. . ISBN 978-80-553-1554-6.

Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.

Články v domácích časopisech

Kopec, P., Studénka, M. Autonomní systémy a mechanismy ostrovních nebo záložních center v oblasti energetiky. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 1, ISSN 1805-7845.

Kopec, P., Studénka, M., Polák, D. Využitelnost vodíkových systémů v konstrukcích mobilních zařízení robotického typu. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 2, ISSN 1805-7845.

Kopec, P., Studénka, M. Využitelnost vyuhlených důlních děl za účelem akumulace elektrické energie. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. roč. I, č. 4, 2013, ISSN 1805-7845.

Články v zahraničních časopisech

Virgala, I., Simčák, F., Bobovský, Z. Dynamic analysis of manipulator arm for 6-legged robot. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, vol. 1, no. 7, p. 365-369. ISSN 2328-4102.  DOI 

Kelemen, M., Gmiterko, A., Kelemenová, T., Trebuňa, F., Miková, L., Bobovský, Z. Didactic Models Used on Mechatronic Courses. Solid State Phenomena. 2013, vol. 199, s. 661-666. ISSN : 1012-0394.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.493 (Q4) 

Babjak, J., Kot, T., Polák, D. Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy. Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering. 2013. ISSN 2067-3809.  OBD 

Kocich, R., Kunčická, L., Mihola, M. Numerical and experimental analysis of twist channel angular pressing (TCAP) as a SPD process. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. 2013.  DOI   Scopus   OBD 

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.909 (Q3) 

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. Journal of Slovak University of Technology in Bratislava. 2013, roč. VI, č. 11, s. 11-15. ISSN 1337-9089.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Kot, T., Krys, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Karník, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Dostál, V., Bušov, S., Mostýn, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013). Paris : ART ET Metiérs 2013, pp. 551-560. ISBN 978-0-9551218-2-1.

Lipina, J., Kopec, P., Marek, J., Krys, V. Thread Variants and Their Load Capacity in Components Made by Rapid. In Erin 2013. 1. vyd Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 80. ISBN 978-80-2273934-4.  OBD 

Babjak, J., Kot, T. Control System of the Rescue and Fire Extinguishing Robot Hardy. In Proceedings of the ERIN 2013 Conference. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-2849-2.  OBD 

2012

Učebnice, skripta

Lipina, J., Marek, J. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 82 s. ISBN 978-80-248-2753-7.

Lipina, J., Studénka, M. CAD I – návody do cvičení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 148 s. ISBN 978-80-248-2752-0.

Články v domácích časopisech

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (2). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 4, p. 99-100. ISSN 0447-6441.

Bobovský, Z., Trebuňa, F. Modulárne metamorfné robotické systémy a popis ich kinematiky (1). Jemná mechanika a optika. 2012, vol. 57, no. 3, p. 92-94. - ISSN 0447-6441.

Lipina, J., Greguš, P., Tomáš, J., Krys, V. Implementation of a Vacuum Effector for The ABB IRB 140 Industrial Robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2012, vol. LVII, Mechanical series, no. 2, pp. 25-32. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Self-Reconfigurable Modular Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2012, Roč. 16, č. 3, s. 6-10. ISSN 1335-2393.  DOI 

Bobovský, Z., Smrček, J. Využitie modularity v konštrukcii kolesa podvozku servisného robota. ATP Journal. 2012, Roč. 19, č. 2, s. 56-57. ISSN 1335-2237.

Miková, L., Kelemen, M., Bobovský, Z. Využitie mechatronických subsystémov v automobilovom priemysle. ATP Journal. 2012, č. 1, s. 14-15. - ISSN 1335-2237.

Jendrejová, M., Bobovský, Z. Štúdia inovácie laboratória CAD. International Scientific Herald. 2012, vol. 4, no. 23, p. 238-244. ISSN 2218-5348.

Trebuňa, F., Simčák, F., Trebuňa, P., Bobovský, Z., Pástor, M., Sarga, P., Frankovský, P., Hagara, M. Methodology for Experimental Verification of Safety of Packages for Transport of Spent Nuclear Fuel. Acta Mechanica Slovaca. 2012, 16, 3, s. 34-43, ISSN 1335-2393.  DOI 

Bobovský, Z., Hroncová, D., Gorlický, M. Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav. ATP Journal PLUS. 2012, 1, s. 22-26, ISSN 1336-5010.

Karník, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Halama, R., Fusek, M., Fojtík, F., Kot, T. Real Time Measurement and Evaluation of Washer Extractor Vibrations. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha : ČVUT, 2012. s. 129-134. ISBN 978-80-01-05060-6.  Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Number of cycles and position error in cyclic inverse kinematics for n-link serial robot. In Procedia Engineering : MMaMS 2012 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems 2012 : November 6th-8th 2012, Zemplínska Šírava, Slovakia. -. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 vol. 48 (2012), p. 35-39. - ISSN 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS 

Bobovský, Z., Trebuňa, F. The Inverse Kinematics of N-Serial Robotic Chain in Different Quadrants of Working Space. In Engineering Mechanics 2012 : 18th international conference : conference proceedings : May 14-17, 2012, Svratka, Czech republic. Prague : Academy of Sciences, 2012 P. 129-135. - ISBN 978-80-86246-40-6.

Trebuňa, F., Simčák, F., Huňady, R., Pástor, R., Bobovský, Z. Modal analysis of transport complex and drop tests of container for transport of spent nuclear fuel. In EAN 2012 : proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis : Tábor, Czech Republic, 4. 6.- 7.6.2012. Praha : ČVUT, 2012 P. 1-8. - ISBN 978-80-01-05060-6.  Scopus   WoS 

Novák, P., Mostýn, V., Krys, V., Bobovský, Z. Tilting optimization of fixed stereovision cameras. In Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012. 2012. pp. 479-488. ISSN : 1877-7058.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

2011

Monografie

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4.

Smrček, J., Karník, L., Bobovský, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7.

Učebnice, skripta

Šablatura, J., Lipina, J. ABB Robot Studio - návody. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 89 s. ISBN 978-80-248-2734-6.

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 123 s.

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 116 s.

Články v domácích časopisech

Lipina, J., Tomek, L., Krys, V. Gripper with Adjustable Grip Force. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2011, vol. LVII, Mechanical series, no. 2, pp 93-101. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Trebuňa, F., Bobovský, Z. Cyclic Calculation of Inverse Kinematics for n-link Serial Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2011, Roč. 15, č. 3, s. 62-67. ISSN 1335-2393.

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. An Application of High-speed Digital Image Correlation in Determination of Modal Parameters. Acta Mechanica Slovaca. 2011, 15, 4, s. 6-13. ISSN 1335-2393.  DOI 

Kocich, R., Fiala, J., Szurman, I., Mihola, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461.  DOI   Scopus   OBD 

Karník, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Gmiterko, A., Sarga, P., Hroncová, D., Bobovský, Z. Possibilities of Using Matlab Simmechanics for Dynamic Analysis of Robots. In ICMT´11 : International Conference on Military Technologies 2011 : Brno, Czech Republic, 10 to 11 May, 2011. Brno : University of Defence, 2011, s. 895-900. - ISBN 978-80-7231-787-25.

Trebuňa, F., Simčák, F., Gašinec, J., Sarga, P., Bobovský, Z. Verification of safe operation of hydraulic power station stop logs. In Experimentální analýza napětí 2011 : proceedings : 49th International Scientific Conference : Znojmo, June 6 - 9, 2011. Brno : University of Technology, 2011 P. 397-402. ISBN 978-80-214-4275-7.  Scopus   WoS 

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita kolesového servisného robota - Návrh modulu kolesa. In ROBTEP 2011 : Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 11. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 16.12.2011, Košice. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2011, s. 179-186. ISBN 978-80-553-0846-3.

Nohajová, V., Masláková, K., Staborská, M., Bobovský, Z. Brief Description and Application of Bodner-Partom Model. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems : proceedings of the 4th international conference : Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 339-343. ISBN 978-80-553-0731-2.

Bobovský, Z., Jezný, J., Hroncová, D. Effect of step angle in inverse kinematics of serial chain robot. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 1. vid. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-31. ISBN 978-80-553-0731-2.

Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Methodology for determination of modal parameters by digital image correlation. In Modelling of Mechanical and Mechatronic systems 2011, September 20 – 22, 2011 Herľany, Slovak Republic. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s 193-201.

Mostýn, V., Kot, T. Anti-collision system for vision assisted control of a mobile robot manipulator arm. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 941-947. ISBN 978-80-7231-787-5.  OBD 

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Solution of the extinguishing and rescue robot control system. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 949-954. ISBN 978-80-7231-787-5.  OBD 

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Stereovision system – detection of the correspondings points. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 961-968. ISBN 978-80-7231-787-5.  OBD 

Novák, P., Krys, V., Mihola, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5.  OBD 

Disertační práce

Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.

Kot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.

2010

Monografie

Palko, A., Smrček, J., Skařupa, J., Tuleja, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8.

Učebnice, skripta

Karník, L. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 133 s. ISBN 978-80-248-2318-8.

Burkovič, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9.

Články v domácích časopisech

Olivka, P., Novák, P. 3D Mapping of Rooms Using 2D Laser Scanner. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 2, pp. 155-160. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L., Studénka, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471.  OBD 

Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V., Novák, P. Controlling a manipulator of a service robot by following the operator's hand movement in space. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 121-125. ISSN 1210–0471.  OBD 

Krys, V., Mihola, M., Novák, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471.  OBD 

Novák, P., Špaček, P., Mostýn, V. Methods for Finding Equal Points in the Images for Stereovision. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 277-282. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Tuleja, P., Perháč, P., Bobovský, Z. Ventil v technickej praxi... ako na to. AT&P Journal. 2010, Roč. 17, č. 5, s. 57-58. ISSN 1335-2237.

Trebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. The influence of shape for self-reconfigured modular robotic system characteristics. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-2393.  DOI 

Trebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. Kinematics of Self-Reconfigurable Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 4, s. 36-41. ISSN 1335-2393.  DOI 

Karník, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty s Weinsteinovými koly. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 7-8/2010, s. 50-51.  OBD 

Karník, L. The Prototype of Modular Robots for Manipulation Task, Monitoring and 3d Metrical Data Capturing. Metalurgia. 2010, vol. 49, no. 2, pp. 315-319. ISSN 0543-5846.

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mihola, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Trebuňa, F., Simčák, F., Bocko, J., Bobovský, Z. Possibilities of experimental verification of containers for radioactive materials transport. In EAN 2010: 48th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2010; Velke Losiny; Czech Republic; 31 May 2010 through 3 June 2010;. 1. vyd. Velke Losiny : Palacky Univ. , 2010. s. 459-466. ISBN 978-80-244-2533-7.  Scopus   WoS 

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Modularita v stavbe servisných robotov, poznatky a skúsenosti. In ROBTEP 2010 - Automatizácia / Robotika v teórii a praxi : 10. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou : 7.-9.6.2010, Bardejov-Bardejovské kúp. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2010, s. 289-298. ISBN 978-80-553-0427-4.

Karník, L., Studénka, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.  OBD 

Karník, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010.  OBD 

Disertační práce

Krys, V. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2010. 95 s.

2009

Učebnice, skripta

Burkovič, J., Babjak, J. Výroba, provoz a zkoušení PR. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-248-2127-6.

Články v domácích časopisech

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of a 3D Representation of 2D Laser Scanner Data in Operator Controlled Mobile Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 145-152. ISSN 1210–0471.  OBD 

Krys, V., Karník, L. CENTRUM ROBOTIKY. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 8. ISSN 1213-8916.  OBD 

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Integration of Sensor Information Into Camera Image Presented to Mobile Robot Operator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160. ISSN 1210–0471.  OBD 

Krys, V., Kot, T. Laboratoř Servisní Robotiky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 14-15. ISSN 1213-8916.  OBD 

Cichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.  OBD 

Karník, L. Pořizování 3D metrických dat kolovými servisními roboty. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 6, s. 371-373. ISSN 0005-125X.  OBD 

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. PROVIDING THE 3D PERCEPTION TO OPERATOR. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 257-266. ISSN 1210–0471.  OBD 

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Remote Control of Electric Wheelchair. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. Setkání absolventů Katedry robototechniky. Akademik, časopis VŠB-TU Ostrava. 2009, roč. XIII, č. 4, s. 10. ISSN 1213-8916.  OBD 

Špaček, P., Novák, P., Mostýn, V. VISUALISATION OF DISTANCES DETERMINED BY STEREOMETRY. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1, pp. 251-256. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Smrček, J., Bobovský, Z. Poznatky z riešenia podvozku mobilného servisného robota pre pohyb vo vysoko viskóznom prostredí. Acta Mechanica Slovaca. 2009, Roč. 13, č. 2-A , s. 193-202. ISSN 1335-2393.

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Inovačné prístupy riešenia. Strojárstvo. 2009, Roč. 13, č. 3, s. 62-63. ISSN 1335-2938.

Špaček, P. Measuring of distances using stereometry. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 247-252. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty pro odběr vzorků. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2938.  OBD 

Macháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z., Mihola, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938  OBD 

Karník, L. Pásová lokomoční ústrojí pro větší zatížení. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 12, s. xx-xx. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Studénka, M. Practical Usage of Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 83-86. ISSN 1335-2393.  OBD 

Jandačka, P., Hlaváč, L., Uhlář, R., Burkovič, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L., Studénka, M. The Prototype of Modular Belt Locomotive Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2009, vol. 13, no. 2-A, pp. 87-92. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Zásobníky na odebrané vzorky. Strojárstvo. 2009, roč. XIII, č. 5, s. 94-95. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného modulárneho robotického systému MG pri zmene veľkosti modulov = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of modules. In MMaMS '2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 583-587. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pre zistenie maximálneho objemu modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG to discover the maximal volume of module. In MMaMS '2009. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 578-582. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. AFD008 [89246] Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pri zmene veľkosti jadra modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of module core. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 573-577. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Experimentálne meranie metamorfného modulárneho robotického systému MG pri zmene počtu pripojených modulov = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the number of connecting modules. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 568-571. ISBN 9788055302881.

Bobovský, Z. Pohybové simulácie samoprestaviteľného robotického systému MG v rôznych kinematických štruktúrach = The motion simulations of self-reconfigurable modular robotic system MG in different kinematic structures. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 565-567. ISBN 9788055302881.

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Príspevok ku koncipovaniu odpruženia pásového podvozku servisného robota. In MMaMS '2009 : 3. medzinárodná konferencia : Zemplínska Šírava, 22.-24.9.2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 561-564. ISBN 9788055302881.

Kot, T., Mostýn, V., Novák, P. Application of Virtual Reality for Verification of Characteristics of Mobile Robots. In Proceedings of the ICMT 09 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2009. pp. 516-523. ISBN 978-80-7231-649-6.  WoS   OBD 

Mostýn, V., Novák, P., Kot, T. Application of Virtual Reality For Verification of Driving Properties of Mobile Robots. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 308-311. ISBN 978-80-553-0288-1.  OBD 

Mostýn, V., Kot, T., Mihola, M., Krys, V. Simulation Model of Manipulating Arms of the Service Robot. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 312-318. ISBN 978-80-553-0288-1.  OBD 

Konečný, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1.  OBD 

Disertační práce

Bobovský, Z. Návrh robota s metamorfnou kinematickou štruktúrou : disertační práce. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - 172 s.

Habilitační práce

Konečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

2008

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Navrhování robotizovaných montážních linek. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 163 s. ISBN 978-80-24-1869-6.

Smrček, J., Karník, L. Robotika – Servisné roboty. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia. 1. vyd. Košice : Edícia ved. a odb. literatúry SjF TU, 2008. 534 s. ISBN 80-7165-713-2.

Články v domácích časopisech

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.  OBD 

Burkovič, J., Kot, T. Parting and Shaping of Light-Walled Sections. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 21-26. ISSN 1210–0471.  OBD 

Halvík, J., Havlík, T., Krys, V. Testing of the opencast mine snail conveyors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 1-6. ISSN 1210–0471.  OBD 

Špaček, P., Novák, P. Determination of the accuracy of measuring using acamera. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO řada strojní. 2008, roč. LIV, č. 01, s. 241-244. ISSN 1210-0471.

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. 3D data capturing service robot protoype. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1. s. 119-127. ISSN 1210-0471.  OBD 

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Control module for small mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. LIV, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-0471.  OBD 

Babjak, J., Novák, P. Maxon DC Motor Control By MF624 IO Card. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2008, roč. 54, č. 1, s. 7-12. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Smrček, J., Bobovský, Z. Metodika návrhu modulu metamorfného robotického systému. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 571-576. ISSN 1335-2393.

Bobovský, Z. Self-reconfigurable modular robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 75-80. ISSN 1335-2393.

Konečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.

Karník, L. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. 2008, roč. I, č. 1, s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6.

Karník, L. Létající servisní roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 10, s. 130-131. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty s pásovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 1, s. 46-47. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty se speciálními koly. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 12, s. 50-51. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Monitorování pod vodou servisními roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 6, s. 82-83. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Náhrady horních končetin. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 11. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Prototypy mobilních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 2, s. 62-63. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v zemědělství. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 3, s. 65. ISSN 1335-2938.

Karník, L. Servisní roboty pro označování objektů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 7-8, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J. Zkoumání objektů pomocí servisních robotů. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 9, s. 158-159. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D. Metody pořizování 3d dat na mobilních robotech. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 381-390. ISSN 1335-2393.  OBD 

Burkovič, J., Kot, T. Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2-A, pp. 121-126. ISSN 1335-2393.  OBD 

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring using camera. Acta Mechanica Slovaca. 2A/2008, roč. 12, č. 1, s. 633-636. ISSN 1335-2392.  OBD 

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Chassis of a mobile robot for environment reconnaissance. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.  OBD 

Krys, V., Kot, T., Babjak, J., Mostýn, V. Testing and calibration of IR proximity sensors. Acta Mechanica Slovaca. 2008, ISSN 1335-2393.  OBD 

Babjak, J., Tomáš, J., Mostýn, V. Design and realization of a two axis orientation mechanism for a camera. Acta Mechanica Slovaca. 2008. ISSN 1335-2393.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.  OBD 

Karník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. Monitoring and 3D metric data capturing robot. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 321-328. ISSN 1335-2392.

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Mostýn, V. Universal control system for mobile robots. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 37-42. ISSN 1335-2392.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Bobovský, Z. Model samorekonfigurovateľných servisných robotov. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. Brno : VUT, 2008 6 p. - ISBN 9788021437234.

Krys, V. Využití počítačové podpory při konstrukčních návrzích na katedře robototechniky VŠB – TU Ostrava. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.  OBD 

Špaček, P., Novák, P. Determine accuracy of measuring by camera. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2849-2.

Polák, D. Application of parallel structures in service robots with sneaking movement. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-24. ISBN 978-80-227-2849-2.

Babjak, J., Kot, T. Mobile robot control system. In Seminář ASŘ 2008. Ostrava : VŠB TU, 2008. s. 49. ISBN 978-80-248-1727-9.  OBD 

Babjak, J., Kot, T. Multipurpose HW and SW module for mobile robots control. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.

Disertační práce

Tvarůžka, A. Senzorický subsystém robotu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 139 s.

Dudek, R. Aplikace neuronových sítí v technologických procesech : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. 84 s.

2007

Učebnice, skripta

Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

Skařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

Burkovič, J., Buryan, P., Stískala, V., Vymětal, J. Sylaby pro vzdělávací kurz v oboru koksárenství 2 (texty pro PGS). 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 150 s. Zpracoval 50 stran + přílohy. ISBN 978-80-248-1618-0.

Karník, L. Biorobotika. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 978-80-248-1646-3.

Konečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

Novák, P. Experimentální metody v mechatronice. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 160 s. ISBN 80-248-1222-3.

Články v domácích časopisech

Burkovič, J., Kot, T. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, roč. LIII, Mechanical series, č. 1, s. 15-21. ISSN 1210–0471.  OBD 

Novák, P., Špaček, P. Design and Control Tripod Robot Structure. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 153-160, ISSN 1210–0471.  OBD 

Dudek, R., Marten, T., Novák, P. Temperature Measurement of a Lining of a Casting Ladle. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 35-40. ISSN 1210–0471.  OBD 

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Control of the mobile robot using neural net. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2007, roč. 53, č. 1, s. 147-151. ISSN 1210-0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z. Chassis with omni-directional wheels. Acta Mechanica Slovaca. 2007, Roč. 11, č. 2-A/2007, s. 29-30. ISSN 1335-2393.

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z., Stančík, T. Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania. AT&P Journal Plus 1. 2007, č. 1, s. 193-198. ISSN 1336-5010.

Karník, L. Aplikace víceprstých efektorů u mobilních servisních robotů. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 2, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Čtyřkolový servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 7-8, s. 66-67. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v oblasti stavebnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robotika v oblasti zdravotnictví. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 4, s. 66-67. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Speciální efektory v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 12, s. 54-55. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití mobilních robotů se šesti a vícekolovým lokomočním ústrojím. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 1, s. 50-51. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití servisních robotů pro úklidové činnosti. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 11, s. 98-99. ISSN 1335-2938.  OBD 

Krys, V., Halvík, J. Design of microtunnelling system excavator aided by CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, pp. 99-102. ISSN 1335-2393.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393.  OBD 

Burkovič, J. Project Control of the Production System With IR. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 41-44. ISSN 1335-2393.  OBD 

Burkovič, J. Servise Robots for Meitenance of Greneery. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 45-48. ISSN 1335-2393.

Konečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.  OBD 

Novák, P., Špaček, P. Tripod Stabilised Robot Structure. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 117-120. ISSN 1335–2393.  OBD 

Krys, V., Kot, T. Virtual model of a locomotory subsystem of a service robot in MSC.ADAMS simulation system environment. AT&P journal PLUS1. 2007. pp. 211-213. ISSN 1336-5010.  OBD 

Novák, P., Dudek, R., Babjak, J. Mobile Robot Controlled by Neural Net. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 113-116. ISSN 1335–2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Stankovič, J., Karník, L., Vala, D., Fialík, O. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In Embedded Systems & Microsoft Technologies : Student Research Papers. Ostrava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB–TU Ostrava, 2007. pp. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0.  OBD 

Novák, P., Tvarůžka, A. Remote controlled mobile robot surveyor. In Transactions of the Departmets meeting. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. pp. 62-65. ISBN 978-80-7043-598-4.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z. Príspevok k problematike riešenia metamorfických robotov. In SKVS 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, P. 80-83. - ISBN 9788070435984.

Bobovský, Z. Návrh modulu pre metamorfický robotický systém. In Automatizace výrobních strojů AVS/PMA 2007 : 1. Mezinárodní Ph.D. konference : Praha, 7.-8.2.2007. Praha : ČVUT, 2007 P. 27-32. ISBN 9788001036600.

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z., Stančík, T. Metamorfné roboty, metódy konštruovania a modelovania. In Modelovanie mechanických a mechatronických sústav : MMaMS’2007 : zborník z medzinárodnej konferencie : 17-19. 10. 2007, UVZ Herľany, Slovensko. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 198-203. ISBN 978-80-8073-874-7.

Bobovský, Z. Biologické princípy a ich využitie v metamorfných robotických systémoch. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 58-63. ISBN 9788080739225.

2006

Učebnice, skripta

Karník, L. Periferní zařízení RTP. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 132 s. ISBN 80-248-1221-5.

Burkovič, J. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3.

Články v domácích časopisech

Dudek, R., Novák, P. Breakout prediction system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 29-34. ISSN 1210–0471.  OBD 

Novák, P., Tvarůžka, A. Control and stereovision subsystems for remote controlled mobile robot surveyor. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 145-156. ISSN 1210–0471.  OBD 

Halvík, J., Krys, V. Determination of reactions affecting the microtunneling excavator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 77-80. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. Mobilní roboty určené pro získávání prostorových metrických dat. AUTOMA. 2006, roč. 12, č. 11, s. 48–50. ISSN 1210-9592.  OBD 

Burkovič, J., Kot, T. Service robots for maintenance of greenery around roads and highways. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 9-14. ISSN 1210–0471.  OBD 

Gajdoš, V., Novák, P. Steering systems assembly automatic machine control system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 65-70. ISSN 1210–0471.  OBD 

Gajdoš, V., Novák, P. Wireless river water level measuring system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 61-64. ISSN 1210–0471.

Články v zahraničních časopisech

Bobovský, Z. Školský robot Teebot 2 = School robot Teebot 2. Acta Mechanica Slovaca. Roč. 10, č. 2-A ROBTEP (2006), s. 59-62. - ISSN 1335-2393.

Burkovič, J., Burkovičová, R. Increase of The Quality of Studies for a Bachelor´s Degrees. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 71-76. ISSN 1335-2393.

Krys, V., Mostýn, V. A virtual model of the hydraulic mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 275-280. ISSN 1335-2393.  OBD 

Skařupa, J., Gvozď, P. Analyse and assignment for development invasion robot for pipe systems. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 435-441. ISSN 1335-2393.  OBD 

Mostýn, V., Kot, T. Checking system of the dynamic stability of a vehicle. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 331-336. ISSN 1335-2393.  OBD 

Konečný, Z., Krys, V. Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 243-247. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Modeling and simulation of the wheel chassis. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 193-198. ISSN 1335-2393.  OBD 

Konečný, Z. Models of robots mechanism in CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 239-242. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.  OBD 

Burkovič, J. Možnost robotizace při dělení materiálů. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 54-56. ISSN 1336-5010.  OBD 

Kumičáková, D., Karník, L. Robot hands – the different approaches to the design solution. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 281-288. ISSN 1335-2393.  OBD 

Burkovič, J., Mihola, M., Kot, T. Robotization In Technology of Machining. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 77-82. ISSN 1335-2393.  OBD 

Karník, L. Simulation and analysis of the service robots. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 199-204. ISSN 1335-2393.  OBD 

Novák, P., Tvarůžka, A., Krys, V., Gajdoš, V. The compact control sustem of the mobile robot surveyor. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 345-348. ISSN 1335-2393.  OBD 

Burkovič, J. Uplatnění robotů při udržování zeleně. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 76-80. ISSN 1336-5010.  OBD 

Novák, P., Babjak, J., Tvarůžka, A. Intelligent unit of the IR proximity sensors with I2C interface. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10. ISSN 1335-2392.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Karník, L. Neprůmyslové vlastnictví: Autorské právo. In Řízení vědy výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s. 151-154. ISBN 80-7368-200-1.  OBD 

Krys, V. Ověřování virtuálního modelu hydraulicky poháněného mechanismu vytvořeného v simulačním systému MSC.ADAMS. In Workshop 2006 Fakulty strojní. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2006. pp. 36. ISBN 80–248-0999-0.

Konečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Moduly pre využitie v metamorfickém robotickom systéme = Modules for usage in metamorphic robotic system. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 59-64. ISBN 8080733546.

Kočí, P., Konečný, Z. Preparation of educational materials for LMS Moodle on FS. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 199-203. ISBN 80-7368-199-4.  OBD 

Konečný, Z., Kočí, P. The LMS Moodle aplication in technical subject. In Information and Communication Technology in Education, Rožnov 2006. Ostrava : University of Ostrava, 2006. p. 204-207. ISBN 80-7368-199-4.  OBD 

Burkovič, J., Burkovičová, R. Importace and Prospect of Bachelor type Studies in Czech Republic. In Optimalization of the robots and manipulators OPTIROB 06, Predeal, Romania: May 26.-28. 2006. Romania, 2006. pp. 225-228. ISBN (10)975-648-572-2.  OBD 

2005

Monografie

Novák, P. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha : Nakladatelství BEN - technická literatura, 2005. 248 s. ISBN 80-7300-141-1.

Učebnice, skripta

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy. 2. vyd. (1. vyd. 2000). Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. 104 s. ISBN 80-7078-733-3.

Články v domácích časopisech

Novák, P., Noskievič, P. High speed microcontroller as control system of linear actuators. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 171-177, ISSN 1210 - 0471.  OBD 

Tvarůžka, A. Mobile Robot stereovision cameras system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 253-257, ISSN : 1210-0471.

Karník, L. Mobilní roboty pro manipulační úlohy ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2005, roč. 50, č. 6, s. 192-194. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Monitorování a získávání 3D metrických dat mobilními roboty. Technik. 2005, roč. XIII, č. 7, s. 7. ISSN 1210-616X.  OBD 

Novák, P., Fuxa, J., Fusek, M. Powerful laboratory control system for research of conjugated strength criterion. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 163-170. ISSN 1210-0471.  OBD 

Burkovič, J. Robotized technological workplaces design (RTW). Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 45-50, ISSN 1210-0471.  OBD 

Konečný, Z. The application of Top Down method in mechanisms. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 127-131. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. The model of extension of service robot for monitoring and obtained metrical 3D information. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 123-126. ISSN 1210-0471.  OBD 

Novák, P., Gajdoš, V. WASP server in the control systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2005, vol. LI, Mechanical series, no. 1, pp. 99-104, ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Analýza 3D modelů kolových podvozků mobilních robotů ve fázi navrhování. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 11, s. 62-63. ISSN 1335-2938.  OBD 

Novák, P., Fuxa, J. Laboratorní systém pro výzkum konjugovaného kritéria pevnosti. Strojárstvo. 2005, č. 7-8, s. 64-65. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 6, s. 84-84. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty určené pro práci pod vodou. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 10, s. 57-57. ISSN 1335-2938.  OBD 

Konečný, Z. Technologie Top Down Design v návrhu struktur robotů. AT&P journal. 2005, roč. XII, č. 2, s. 43-44. ISSN 1335-2237.  OBD 

Karník, L. Využívání servisních robotických systémů pro manipulaci s objekty. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 12, s. 44-45. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Novák, P. Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu. In Sborník anotací konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 26. 1-26. 7. ISBN 80-7083-970-8.  OBD 

Burkovič, J. Navrhování výrobních systému s PR. In Sborník konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Liberec, 12. - 13. 9. 2005. 2005. s. 25. 1-25. 5. ISBN 80-7083-970-8.  OBD 

Konečný, Z. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In Sborník abstraktů Konference BELCOM\' 05, Trendy v e-learningu. Praha, 2005. s. 34. 1-34. 5. ISBN 80-01-032203-5.  OBD 

Adamovský, Z., Skotnica, P., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace algoritmu vektorového řízení pohonu s asynchronním motorem pro pohon elektromobilu. In Sborník konference EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno 8. - 9. 11. 2005. Brno : VUT v Brně, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2005. s. 83-88. ISBN 80-214-3052-4.

Burkovič, J. Údržba zeleně kolem dálnice. In Konference Technická problematika výstavby dálnice D 47, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS HGF VŠB-TU Ostrava, odborná skupina lomového dobývání a úpravnictví a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s Krajskou hospodářskou komorou. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 19-25. ISBN 80-248-0927-3.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Bobovský, Z. Návrh školského robota = Design of the school robot. In Novus scientia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005, s. 47-52. ISBN 8080733546.

Kot, T., Turoň, M. Adding control system to ADAMS models. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 49-54. ISBN 80-248-0905-2.

Karník, L., Turoň, M. Analysis of body model for detection 3D metric data in MSC/ADAMS system. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 35-38. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Turoň, M., Mostýn, V., Karník, L. Data transfer between Pro/ENGINEER and MSC/ADAMS. In Proceedings of the International scientific conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 137-140. ISBN 80-248-0905-2.

Karník, L. Obtaining the 3D metrical information with the mobile robot. In Proceedings of the 4th DAAAM International Conference Advanced Technologies for Developing Countries. Slavonski Brod : Mechanical Engineering Fakulty in Slavonski Brod, 2005. s. 537-542. ISBN 953-6048-29-9. ISBN 3-901509-49-6.  OBD 

Novák, P. Path learning of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 75-80. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Burkovič, J. Preparing for designing of production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 13-16. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Burkovič, J. Project control of the production system with IR. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 9-12. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Skařupa, J. Robotics and mechatronics ISC FME. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 5-8. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Tvarůžka, A., Buzek, V. Stereovision, mobile robot, 3D helmet. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 141-144. ISBN 80-248-0905-2.

Novák, P., Gajdoš, V. The Self localization of the Mobile robot. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 69-74. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Konečný, Z. The stress analysis of robots and manipulators welded parts. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. p. 45-48. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Gajdoš, V., Novák, P. The Welding machine control system. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 21-24. ISBN 80-248-0905-2.  OBD 

Krys, V., Kot, T. Using the simulation system MSC.ADAMS for hydraulic driven manipulator design. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 55-58. ISBN 80-248-0905-2.

Karník, L. Selection of wheel chassis for mobile robots in course of production processes automation. In 6th International Multidisciplinary Conference, North University of Baia Mare, Romania. 2005. pp. 329-334. ISSN 1224-3264. ISBN 973-87237-1-X.  OBD 

2004

Monografie

Karník, L. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních robotů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 150 s. ISBN 80-248-0752-1.

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

Karník, L. Servisní roboty. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

Konečný, Z., Karník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.  OBD 

Mostýn, V. Výsledky pilotního projetu "Prototyping Manager" v rámci programu Leonardo da Vinci. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 5, s. 12. ISSN 1213-8916.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.  OBD 

Novák, P., Králíček, L., Němec, M. Control of locomotive subsystem mobile robot with omnidirectional wheels. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 151-159. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů. Jemná mechanika a optika. 2004, roč. 49, č. 2, s. 59-62. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Kráčející roboty. Technik. 2004, roč. XI, č. 1-2, s. 8-11. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L. Monitorování servisními roboty. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 5, s. 18-20. ISSN 1210-9592.  OBD 

Novák, P. Omnidirectional mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 147-150. ISSN 1210-0471.  OBD 

Konečný, Z. Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 6, s. 34-35. ISSN 0862-996x.  OBD 

Konečný, Z. Problematika optimalizace v konstrukci robotů. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 5, s. 4-5. ISSN 0862-996x.  OBD 

Karník, L., Buzek, V. The joint manipulation mechanism for mobile service robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 83-86. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. The model of manipulation mechanism for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2004, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 77-82. ISSN 1210-0471.  OBD 

Novák, P. Ulrazvukové sonary. Automa. 2004, č. 5, s. 16-17. ISSN 1210-9592.  OBD 

Karník, L. Využití umělých svalů v servisní robotice. AUTOMA. 2004, roč. 10, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-9592.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving mechanical model accuracy for simulation purposes. Mechatronics. 2004, vol. 14, issue 7, pp. 777-787. ISSN 0957-4158.  DOI   Scopus   OBD 

Karník, L. Létající roboty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 4, s. 47-47. ISSN 1335-2938.  OBD 

Mostýn, V., Neborák, I. Metody vyšetřování interakce pohonného a mechanického subsystému. Acta Electrotechnica et Informatica. 2004, vol. 4, no. 4, pp. 59-63. ISSN 1335-8243.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty určené pro transport a manipulaci s předměty. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 10, s. 49. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Využití servisních robotů pro monitoring. Strojárstvo. 2004, roč. VIII, č. 11, s. 20. ISSN 1335-2938.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Konstrukce chapadel robotů metodou \"Top Down\". In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 35. ISBN 80-248-0645-2.  OBD 

Konečný, Z., Plchová, A. Matematické modely konstrukci strojů. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 27-28. ISBN 80-903537-0-3.  OBD 

Vrána, V., Mostýn, V. Ověřování provozních vlastností aktivní napájecí jednotky AFE - Siemens AG. In Sborník z mezinárodního odborného semináře SEKEL 2004, 22. - 24. 9. 2004, Písek u Jablůnkova. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004. s. 99-104. ISBN 80-248-0619-3.  OBD 

Buzek, V., Karník, L. Servisní robot pro inspekci potrubí. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 17/4. ISBN 80-248-0645-2.  OBD 

Burkovič, J. Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. Sborník anotací s. 16. ISBN 80-248-0645-2.

Plchová, A., Konečný, Z. Vývoj nástrojů 3D modelování. In Matematické modelování a jeho prostředky, Brušperk 2002. Brušperk : občanské sdruženi Lašské společenství, 2004. Sborník abstraktů s. 25-26, ISBN 80-903537-0-3.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Karník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Králíček, L. Control of omnidirectional mobile robot. In Proceedings of 5th International Carpathian control conference ICCC 2004, Zakopane 25. - 28. 5. 2004, Poland. Krakow : FMER AGH-UCT Krakow, 2004. pp. 757-762. ISBN 83-89772-00-0.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V., Karník, L., Tvarůžka, A. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 332-337. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Tvarůžka, A., Novák, P. Robot map building by matching the laser scans. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 546-549. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots for manipulation task in urban environment. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 264-269. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Karník, L., Mostýn, V., Novák, P. The service robotics mechanism with manipulation body. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 268-271. ISBN 80-7204-341-2.  OBD 

Karník, L., Turoň, M. Use the manipulation body with artificial muscles in service robots. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 270-275. ISBN 80-8073-134-9.  OBD 

Burkovič, J. What are the main aspects of successful implementation of robotization?. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 75-80. ISBN 80-8073134-9.

Karník, L. Usage possibilities of mobile robots with manipulation body in course of production processes automatization. In The International Meeting Of The Carpathian Region Specialists In The Field Of Gears, 5th Edition, Baia Mare, Romania. 2004. pp. 149-154. ISSN 1224-3264.  OBD 

Disertační práce

Schindler, P. Aplikace robustních algoritmů pro polohové servosystémy robotů : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. 124 s.

2003

Učebnice, skripta

Burkovič, J. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 115 s. ISBN 80-248-0513-8.

Burkovič, J. Výroba ocelových autokol. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 106. ISBN 80-248-0356-9.

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0514-6.

Články v domácích časopisech

Karník, L. Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2003, roč. 9, č. 11, s. 50-52. ISSN 1210-9592.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, pp. 53-60. ISBN 80–248–0239–2.  OBD 

Burkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, pp. 9-16. ISSN 1210–0471.  OBD 

Konečný, Z., Mostýn, V. Four-Wheel Chassis Parameterization. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 91-96. ISSN 1210–0471.  OBD 

Skařupa, J. Integrated Means for Design of Robotic Systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 47-52. ISBN 80–248–0240-6.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Integrovaná počítačová podpora návrhu servisních robotů. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 1, s. 39-43. ISSN 0862-996X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Kinematická a dynamická analýza mechanismů v CAD systému Pro/Engineer. IT CAD. 2006, roč. 13, č. 2, s. 32-35. ISSN 0862-996X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Novák, P. Kinematics of the parallel manipulator. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, pp. 101-104. ISBN 80–248–0239–2.  OBD 

Skařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 43-46. ISBN 80–248–0240-6.

Karník, L. Mobilní roboty s manipulační nástavbou. Technik. 2003, roč. X, č. 5, s. 9-12. ISSN 1210-616X.  OBD 

Mostýn, V., Konečný, Z., Karník, L. Modeling of the Dynamics of Industrial Robots with Flexible Links. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 97-100. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. Návrh pásového robotu. IT CAD. 2003, roč. 13, č. 4, s. 39-43. ISSN 0862-996X.  OBD 

Novák, P. Quadrature Sensors and Decoding their Signals. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 7-10. ISSN 1210–0471.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V. Robot Sensor Subsystem with Ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 11-16. ISSN 1210–0471.  OBD 

Karník, L. The Model of Belt Chassis for Practical Instruction in Laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 79-84. ISSN 1210 – 0471.  OBD 

Buzek, V., Karník, L. Use of Design Model Four-Wheel Chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 1, s. 17-22. ISSN 1210–0471.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Antropomorfní chapadla. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 6, s. 48-49. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Antropomorfní chapadla 2. časť. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 7-8, s. 40-41. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.  OBD 

Skařupa, J. Koncepce řešení pohonů robotů. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 67-69. ISSN 1335-2237.  OBD 

Karník, L. Manipulační nástavby u servisních robotů. Strojárstvo. roč. VII, č. 3, s. 29. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Karník, L. Modelování interakce mezi řídícím, pohonným a mechanickým subsystémem ramene průmyslového robotu. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4, p. 85-90. ISSN 1335-2393.  OBD 

Gondek, H., Skařupa, J., Šamárek, J. Optimalizace dopravních tras pásové dopravy. Transport&Logistic. 2003, vol. 3, no. 4, s. 5-14. ISSN 1451-107X.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.  OBD 

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 1. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 70-71. ISSN 1335-2237.  OBD 

Novák, P. Řídicí, pohybový a senzorický subsystém mobilního robotu - část 2. Časopis AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 3, s. 98-99. ISSN 1335-2237.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L., Mostýn, V. Robot asistent – nový prvek servisní robotiky. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 3, s. 121-128. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Smrček, J., Skařupa, J. Aktuální stav servisní robotiky. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 23. 1-23. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Cíle výzkumu servisní robotiky. In Sborník konference \"Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, září 2003\". Praha : ČVUT, 2003. s. II/31-II/33. ISBN 80-01-02815-1.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Integrovaná návrhová linka servisních robotů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 20. 1-20. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Metody modelování mechatronických systémů. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB–TU Ostrava, 2003. s. 16. 1-16. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Novák, P. Pohybové rovnice všesměrového tříkolového mobilního robotu. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 18. 1-18. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Novák, P. Tříosý pohon mobilního robotu s DC motory. In Servisní robotika, Ostrava 19. 11. 2003. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 19. 1-19. 5. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Novák, P., Králíček, L. Všesměrový mobilní robot. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/37–II/39. ISBN 80-01-02815-1.  OBD 

Konečný, Z. Bases of part modeling. In Workshop 2003 - Václavov u Bruntálu. 2003. s. 32-34. ISBN 80-248-0526-X.

Karník, L., Buzek, V. Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/34–II/36. ISBN 80-01-02815-1.  OBD 

Karník, L., Turoň, M. Manipulační nástavba s umělými svaly. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 12. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Mechatronický model průmyslového robotu. In Sborník semináře \"Setkání uživatelů MSC Software 2003\", 28. - 29. 5. 2003. Brno : MSC Software s. r. o. , 2003. s. 15. 1-15. 8. [CD-ROM].  OBD 

Karník, L. Možnosti využití manipulační nástavby pro praktickou výuku v laboratoři. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 13. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Burkovič, J. Přípravné fáze návrhu servisních robotů. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 6. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Buzek, V., Karník, L. Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 7. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

Konečný, Z. Servisní robot pro tělesně postižené. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 15. ISBN 80-248-0494-8.  OBD 

2002

Monografie

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0.

Učebnice, skripta

Novák, P. Mikropočitačové řídicí systémy. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 112 s. ISBN 80-248-0219-8.

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 111 s. ISBN 80-248-0022-5.

Burkovič, J. Navrhování RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1.

Skařupa, J. Roboty a manipulátory I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 136 s. ISBN 80-248-0044-6.

Články v domácích časopisech

Karník, L. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 318-320. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L. Lokomoční ústrojí mobilních robotů pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN 1210-9592.  OBD 

Skařupa, J. Means for Support of Engineers Creativeness. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Mobilní roboty slouží k monitorování. Technik. 2002, roč. X, č. 11, s. 16-18. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L. Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 316-318. ISSN 0447-6441.  OBD 

Novák, P. Připojení inkrementálního senzoru k jednočipovému mikroprocesoru řady x52. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 11, s. 38-39. ISSN 1210-9592.  OBD 

Novák, P. Rotační inkrementální senzory. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 10, s. 32-33. ISSN 1210-9592.  OBD 

Novák, P., Mostýn, V. Sensor subsystem of the robot with ultrasonic sensors. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Servisní roboty pro prostředí indoor. Technik. 2002, roč. X, č. 8, s. 14-16. ISSN 1210-616X.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Servisní roboty využívané pro aplikace čištění a údržby v oblasti zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 309-312. ISSN 0447-6441.  OBD 

Karník, L., Buzek, V. The specifications and analysis of working environment for designed model of four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.  OBD 

Konečný, Z. Úspěch posluchače katedry robototechniky. Akademik. 2002, s. 14. ISSN 1213-8916.  OBD 

Marcinčin, J., Paško, J., Karník, L. Výhody aplikácie počítačových grafických systémov v zdravotníctve. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 304-306. ISSN 0447-6441.  OBD 

Plchová, A., Konečný, Z. Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava. IT CAD. 2002, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN 0862-996x.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Possibility use of mobile robots in manufacturing. Výrobné Inžinierstvo. 2002, roč. 1, č. 2-3, pp. 26-28. ISSN 1335-7972-XX.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty na kolovém podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L. Servisní roboty na šestikolovém a speciálním podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 11, s. 44-45. ISSN 1335-2938.  OBD 

Karník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Skařupa, J. Aktuální problémy ve výuce výrobní techniky a robototechniky. In Sborník Stretnutie kateder výrobných strojo, systémov a robotiky, Žilina 11. - 12. 9. 2002. Žilina : TU Žilina, 2002. s. 51-62.

Mostýn, V., Skařupa, J., Špička, I. Analysis of the mechanisms with flexible parts. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 57-60. ISBN 80-7099-889-X.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. CAD design of robotic systems. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 99-102. ISBN 80-7099-889-X.

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support for the development of mechatronic systems. In Proceedings of the 5th International symposium Mechatronics 2002, 5. - 7. 6. 2002, Gabčíkovo. Bratislava : STU Bratislava, 2002. s. 68-74. ISBN 80-227-1714-2.  OBD 

Mostýn, V., Novák, P. Laser navigation systém of the mobile robot. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 255-260. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Konečný, Z. Methods of Strength Analyses in Robotic Design. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 213-216. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Mostýn, V., Novák, P., Špička, I. Modeling of the mechatronic systems in MSC/ADAMS environment. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 53-56. ISBN 80-7099-889-X.  OBD 

Novák, P. New smart web modules for industrial controls. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7099-889-X.  OBD 

Novák, P. Problems of safety assurance of IPC control systems. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 275-280. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Novák, P. Sensors for orientation of mobile robots. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 281-284. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Skařupa, J. Software for creativity support. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 95-98. ISBN 80-7099-889-X.

Novák, P., Mostýn, V. Sonar SFR08 for mobile robot and their interfacing. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 65-68. ISBN 80-7099-889-X.  OBD 

Burkovič, J. Spolehlivost provozů RTP. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 63-66. ISBN 80-7099-826-1.

Karník, L. The mobile robots on belt chassis for monitoring activities. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 175-178. ISBN 80-7099-826-1.

Karník, L., Buzek, V. The model of four-wheel chassis. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 179-182. ISBN 80-7099-826-1.  OBD 

Karník, L. Use of mobile robots at automatization industrial process. In V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2002. s. 317-321. ISBN 80-70099-828-8.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Integrated workplace for the development of robotic systems. In Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2002, 18. - 22. August 2002. Manchester : UMIST, 2002. s. 1-4.  OBD 

2001

Monografie

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 190 s. ISBN 80-xxxxx-xx-x.

Skařupa, J., Mostýn, V. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2001. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

Učebnice, skripta

Konečný, Z. Modelování a analýza konstrukce robotů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 136 s.

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 120 s.

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. [online]. 2001. Dostupný z WWW : <http://robot.vsb.cz/ProMechanica/Start.htm>.

Skařupa, J. Průmyslové a servisní roboty : Návrh a konstrukce. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 135 s.

Burkovič, J. Spolehlivost, diagnostika, jakost. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 110 s. ISBN 80-7078-838-0.

Články v domácích časopisech

Novák, P., Fuxa, J. Adapted laboratory control system for research of fatigue strength. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Karník, L., Buzek, V. Analyse of translation modules of mobile service robots. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Application of service robots in building. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Burkovič, J. Einfluss des menschlichen Faktors auf die Zuferässigkeit der Robotererzeugungssysteme. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Mostýn, V., Skařupa, J. Influence of driving mechanisms mass properties to generalized forces in robot joints. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Mostýn, V., Neborák, I. Metodika dimenzování pohonů dynamicky náročných mechanismů. Elektrotechnika v praxi. 2001, roč. 11, č. 1-2, s. 2-4. ISSN 0862-9730.

Novák, P. Motion control of mobile robot. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Karník, L. Obslužná robotická zařízení ve zdravotnictví využívající antropomorfní chapadla. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 10, s. 335-337. ISSN 0447-6441.

Buzek, V. Obslužný manipulátor k invalidnímu vozíku. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Resources for Real-Time process control and data acquisition. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Novák, P. Rozhraní pro průmyslové senzory s komunikací SSI. Automa. 2001, č. 11, s. 38. ISSN 1210-9592.

Novák, P. SSI - komunikace pro průmyslové senzory. Automa. 2001, č. 10, s. 38-40. ISSN 1210-9592.

Karník, L. Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 1, s. 26-28. ISSN 0447-6441.

Konečný, Z., Skařupa, J. Variační geometrie v konstrukci PRaM. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.

Články v zahraničních časopisech

Karník, L. Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings. Transactions of the Universities of Košice. 2001, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-2334.

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving of the Mechanical Model Accuracy for Simulation Purposes. Mechatronics. 2001, no. X. (předloženo k publikaci).

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Karník, L. Application of service robots for renewal and diagnostics buildings. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 117-124. ISSN 1212-5709.

Novák, P. Laboratory control system for research of fatigue strength. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 51.1-51.6. ISBN 80-7078-890-9.

Mostýn, V., Neborák, I. Momentové řízení pohybových os robotů. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 231-236. ISBN 80-02-01434-0.

Novák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 92-97. ISSN 1212-5709.

Skařupa, J. Servisní roboty - nové přístupy k zadání úkolů pro vývoj. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 98-104. ISSN 1212-5706.

Neborák, I., Kopecký, M., Mostýn, V. Simulace chování pohonů robotu. In Sborník konference Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001, Hustopeče 28. - 29. 5. 2001. 2001. [CD-ROM].

Kopecký, M., Neborák, I., Mostýn, V. Simulace se spínaným reluktančním motorem. In Sborník XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 12. - 14. 6. 2001. Plzeň, 2001. pp. 225-230. ISBN 80-02-01434-0.

Novák, P., Fuxa, J. SSI-Interface and protocol for industrial sensors. In ASR 2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 50. 1-50. 6. ISBN 80-7078-890-9.

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Buzek, V. Application Carbon. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 27-30. ISBN 80-7099-749-4.

Buzek, V. Application of carbon composites for structure of manipulator. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 27-30. ISBN 80-7099-749-4.

Mostýn, V., Skařupa, J. Computer aided support in design of mechatronic systems. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 23-28. ISBN 80-7078-901-8.

Novák, P., Mostýn, V. Control Of Driving Subsystem Mobile Robot. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 83-86. ISBN 80-7099-749-4.

Novák, P. IR sensors in orientation subsystem of mobile robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-7078-901-8.

Novák, P. Quadrature Decoder Interface. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 79-82. ISBN 80-7099-749-4.

Skařupa, J., Mostýn, V. Service robots - formulation of task for development and tools of solutions. In 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2001. Vienna : Vienna University of Technology, 2001. abstrakts p. 14, [CD-ROM].  OBD 

Karník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.

Konečný, Z., Karník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.

Skařupa, J., Mostýn, V. The method of properties transfer on new-proposed robots. In 16th International Conference on Production Research ICPR - 16. Praha : CTU Praha, 2001. [CD-ROM].

Karník, L. The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 16-19. ISBN 80-7078-901-8.

Karník, L. The possible use of sma artificial muscles in service robots. In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť, 2001. s. 149-154. ISSN 80-7204-207-6.

Burkovič, J. Wie wird die entwikelung der Erzeugungssystems. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 23-26. ISBN 80-7099-749-4.

2000

Monografie

Karník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. Mobilní roboty. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

Mostýn, V., Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, VIENALA Košice, 2000. 150 s. ISBN 80-88922-35-6.

Burkovič, J. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování : učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 1. vyd. Ostrava : ZEROSS, 2000. Kapitola 4 a 6, s. 63-74, 93-105. ISBN 80-85771-72-1.

Učebnice, skripta

Mostýn, V. Mechatronika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 68 s. ISBN 80-7078-734-1.

Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a nástroje návrhu mechatronických zařízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

Skařupa, J., Mostýn, V. Návrh akčního subsystému robotu – příklady aplikace systémů počítačové podpory inovací CAI, CAD. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 33 s. Interní učební text.

Skařupa, J. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací - CAI. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s. Interní učební text.

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 104 s. ISBN 0-7078-733-3.

Novák, P. Řídicí systémy procesní úrovně. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 133 s. Interní učební text.

Karník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 66 s. ISBN 80-7078-739-2.

Články v domácích časopisech

Skařupa, J., Novák, P. Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava. Informátor. srpen 2000, s. 15.  OBD 

Novák, P., Skařupa, J. Katedra robototechniky FS VŠB-TU Ostrava. Automa. 2000, č. 1, s. 40. ISSN 1210-9592.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Methods and tools for modeling of mechanisms. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 6, s. 178-180. ISSN 0447-6441.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Model parametrization as a method of properties transfer on new-proposed robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Pauček, M. Modulární software pro řízení průmyslového robotu. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 205-208. ISSN 1210-0471.  OBD 

Skařupa, J., Karník, L. Rozvoj katedry robototechniky. Informátor. srpen 2000, s. 12.  OBD 

Novák, P. Technical aids of orientation of mobile robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-0471.  OBD 

Karník, L. Use of mobile robots for liquidation and renewal buildings. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.  OBD 

Novák, P. Vybrané způsoby zabezpečení spolehlivosti řídicích systémů s IPC. Automa. 2000, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-9592.  OBD 

Novák, P., Noskievič, P. Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze. Automa. 2000, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-9592.  OBD 

Články v zahraničních časopisech

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2000, roč. 1, č. 1, s. 39-46. ISSN 1335-2393.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Mostýn, V., Skařupa, J. Behavioral Modeling – a new capability of CAD systems. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 33.1-34.7. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Computer support of development new type robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 247-250. ISBN 80-7099-631-5.  OBD 

Skařupa, J., Mostýn, V. Design and innovation methods of robotic systems. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 36-42. ISBN 80-238-5539-5.  OBD 

Novák, P. Distance measuring servo for mobile robots. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 38.1-38.6. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J., Kafka, M. Dynamic model of robot OJ10. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 34.1-34.9. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Konečný, Z. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 36-39. ISBN 80-7078-745-7.

Buzek, V. Laboratory robots for teaching purposes. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 16. 1-16. 4. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J., Paško, J. Mobilné robotické zariadenia vo výrobe. In III. Medzinárodná konferencia Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky, Prešov. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 153-156. ISBN 80-7099-618-8.  OBD 

Karník, L. Model of walking robot with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 20.1-20.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Burkovič, J. Možnosti diagnostiky PR. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 13.1-13.4. ISBN 80-7078-799-6.

Karník, L. Možnosti uplatnění biorobotických kloubových ramen s antropomorfním chapadlem v nestrojírenských oblastech. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 531-534. ISBN 80-7099-524-6.  OBD 

Karník, L. Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 535-536. ISBN 80-7099-524-6.  OBD 

Novák, P. Near proximity sensor for mobile robot. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 159-164, ISBN 80-7099-631-5.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Progressive methods in design of industrial robots and manipulators. In Sborník mezinárodního kongresu MATAR Praha 2000. Praha : FS ČVUT Praha, 2000. sekce Průmyslové roboty a automatizace. s. 75-81 ISBN 80-238-5539-5.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Project management in CAD system PRO/Engineer. In Mezinárodní konference COMTEP’00, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2000. s. 135-138. ISBN 80-7099-631-5.  OBD 

Skařupa, J., Pluháček, P. Robot analysis – condition of successfull innovation. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 154-157. ISBN 80-7078-745-7.

Skařupa, J. Service robots – formulation of a task order for development. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 54.1-54.6. ISBN 80-7078-799-6.

Novák, P. Servo300 - 3-axis servo motor control PC card. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 37.1-37.4. ISBN 80-7078-799-6.

Karník, L. SMA jako umělý sval v biorobotických mechanismech. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 119-122. ISBN 80-7078-745-7.

Burkovič, J. Spolehlivost PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 14.1-14.4. ISBN 80-7078-799-6.

Burkovič, J. Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 97-100. ISBN 80-7078-745-7.

Skařupa, J. Techoptimizer – the tool for innovation and new solution in robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 52.1-52.7. ISBN 80-7078-799-6.

Skařupa, J., Mostýn, V. The innovation methods in the field of robotics. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 53.1-53.4. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Karník, L. The model of anthropomorphic gripper with artificial muscles from SMA material. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 21.1-21.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Konečný, Z. The optimalazation of industrial robots structur. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 25.1-25.4. ISBN 80-7078-799-6.

Konečný, Z. The optimalization of cross-sections for robot’s arms. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s 26.1-26.3. ISBN 80-7078-799-6.  OBD 

Burkovič, J. Význam sběru informací o činnosti PR v PVS. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 15.1-15.4. ISBN 80-7078-799-6.

Disertační práce

Burkovič, J. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 155 s.

Lyko, Z. Počítačová podpora konstrukčního řešení PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s.  OBD 

Konečný, Z. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 87 s.

1999

Monografie

Karník, L., Marcinčin, J. Biorobotická zařízení. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-902746-0-9.

Učebnice, skripta

Novák, P. Řídicí systémy procesní úrovně řízení na bázi IPC. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 114 s.

Články v domácích časopisech

Skařupa, J. Development and innovation of robotics systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 121-125. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Karník, L. Možnosti uplatnění biorobotických mechanismů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 1999, roč. 44, č. 11-12, s. 370-372. ISSN 0447-6441.  OBD 

Novák, P. Problems of safety of the control systems based on IPC. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 35-40. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Novák, P. Spolehlivost řídicích systémů s IPC. Automa. 1999, č. 11-12, s. 4-8.  OBD 

Karník, L. The model of anthropomorphic gripper for practical instruction in laboratory. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 133-137. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Karník, L. The possibility of using biorobotic join arms in health area. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 1999, Mechanical Series, č. 1, pp. 127-132. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-748-1.  OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Konečný, Z. Aplikace skeletonů pro návrh PRaM metodou funkčních celků. In Workshop 99 fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 77-80. ISBN 80-7078-637-X.  OBD 

Novák, P. Problematika bezpečnosti řídicích systémů s IPC. In Sborník XXIII. semináře ASŘ´99. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 1-9. ISBN 80-7078-666-3.  OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Skařupa, J., Mostýn, V. Analysis and definition of task for development and innovation of robotic systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 265-272. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Mostýn, V., Skařupa, J. Dynamic models of drives in CAD systems. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 183-186. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Buzek, V., Martínek, P. Mechanized shelf for bar material. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 173-177. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J. Mobilné robotické zariadenia. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 153-156. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Buzek, V. Model of column robot for laboratory teaching. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 61-63. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Marcinčin, J., Palko, A., Petruška, P., Karník, L. Navrhovanie a prevádzkovanie zariadení pre humanizáciu činnosti a elimináciu handicapov telesne postihnutých osób. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 145-148. ISBN 80-7099-456-8.  OBD 

Marcinčin, J., Karník, L. Perspektívy rozvoja komplexných podnikových informačných systémov. In Informatika a algoritmy\'99. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 20-23. ISBN 80-88941-05-9.  OBD 

Novák, P., Noskievič, P. Reliability assurance control of stages podia in Smetana concert hall in Municipal home in Prague. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 193-196. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J., Havrila, M., Hricová, R. Tendencie v aplikovaní biorobotických zariadení v zdravotníctve. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 161-164. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Karník, L., Marcinčin, J. Tendencie v oblasti automatizovaného riadenia NC techniky prostredníctvom CAM systémov. In Nové trendy v prevádzke výrobnoj techniky. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 1999. pp. 368-370. ISBN 80-7099-423-1.  OBD 

Konečný, Z. The methodology of creation robot’s mechanical structure by CAD/CAM system Pro/ENGINEER. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 131-134. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Karník, L. The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 109-114. ISBN 80-7099-453-3.  OBD 

Novák, P. The selected manners increasing safety of control systems based on IPC. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 197-200. ISBN 80-7099-453-3.  OBD