VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Podklady pro výuku

Materiály uvedené na této stránce jsou k dispozici pouze přihlášeným uživatelům (tedy studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava).

Pro jejich stažení se proto přihlašte pomocí jednotného přihlašovacího systému (odkaz úplně vpravo nahoře, heslo stejné jako používáte např. pro školní poštu).

Elektronická skripta zaměřená na robotiku

Oblast Publikace Autoři
CAD/CAM pdf Tvorba výkresové dokumentace v systému Creo (2012) D. Hanzlík
pdf CAD I - návody do cvičení (2012) M. Studénka, J. Lipina
pdf Kinematické a dynamické analýzy v systému Creo (2012) V. Krys, J. Mžik, T. Chamrad
pdf Modelování a základy tvorby výkr. dok. v Pro/E Wildfire 4.0 (2010) B. Valtová
html CAD III - Pevnostní analýzy (2007) Z. Konečný, V. Krys, T. Kot
pdf Modelování a analýza konstrukcí průmyslových robotů II (2002) V. Mostýn
Robotika pdf Roboty a manipulátory (2012) J. Skařupa
pdf Navrhování a praktické aplikace biorobotických zařízení (2012) L. Karník
pdf Praktické aplikace servisních robotů (2012) L. Karník
pdf Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích (2011) L. Karník
pdf Řízení průmyslových robotů (2009) V. Mostýn
pdf Teorie průmyslových robotů V. Mostýn, J. Skařupa
pdf html Průmyslové roboty a manipulátory (2008) J. Skařupa
pdf Průmyslové a servisní roboty (návrh, metody, prostředky) J. Skařupa
pdf Biorobotika (2007) L. Karník
pdf Robotizace v nestrojírenských oborech (2000) L. Karník
Mechatronika pdf html Mechatronika průmyslových robotů (2012) V. Mostýn, V. Krys
pdf Mechatronika (2001) V. Mostýn
RTP pdf RTP - navrhování a praktické aplikace (2012) L. Karník
pdf Navrhování RTP (2009) J. Burkovič
pdf Mechanizace a automatizace výrobních zařízení (2003) J. Burkovič
Metodika
konstruování
pdf Kreativita a inovační myšlení v konstruování (2007) J. Skařupa
PŘS,
senzorika
pdf Senzorika servisních robotů (2012) M. Gloger
pdf Průmyslové řídicí systémy I (2011) P. Novák
pdf Průmyslové řídicí systémy II (2011) P. Novák
pdf Průmyslové řídicí systémy (2013) P. Novák
Programování
PR a RTP
pdf Ovládání robotů ABB - IRC5 (2018) M. Vocetka
pdf Programování stavebnic Fishertechnik (2012) J. Marek
pdf Konstrukce a řízení PR (2012) M. Gloger
pdf Postup tvorby simulace třídění puků v programu RobotStudio (2012)
 + zip zdrojové soubory   wmv ukázková animace
J. Mžik
pdf Použití průmyslové kamery pro identifikaci barevných puků (2012) T. Chamrad
pdf ABB RobotStudio - návody (2011) J. Šablatura, J. Lipina

Interaktivní výpočetní nástroje

Oblast Publikace Autoři
Dynamika pdf Výpočet pohonné jednotky pro kolové a pásové roboty – návod
xlsx Výpočet pohonné jednotky pro kolové a pásové roboty – program
T. Drastik, D. Hartmann
pdf Určení hustoty materiálu – návod
xlsx Určení hustoty materiálu – program
T. Drastik, D. Hartmann
pdf Převod hmotnostních parametrů z Creo do CoppeliaSim – návod
xlsx Převod hmotnostních parametrů z Creo do CoppeliaSim – program
T. Drastik, D. Hartmann
Elektronika pdf Výpočet průřezu napájecí kabeláže – návod
xlsx Výpočet průřezu napájecí kabeláže – program
T. Drastik, D. Hartmann
pdf Výpočet délky provozu na nabití akumulátoru – návod
xlsx Výpočet délky provozu na nabití akumulátoru – program
T. Drastik, D. Hartmann
pdf Výpočet nezatíženého napěťového děliče – návod
xlsx Výpočet nezatíženého napěťového děliče – program
T. Drastik, D. Hartmann
Různé pdf Výběr vhodného materiálu pro 3D tisk a výpočet ceny – návod
xlsx Výběr vhodného materiálu pro 3D tisk a výpočet ceny – program
T. Drastik, D. Hartmann
pdf Kriteriální analýza variant řešení – návod
xlsx Kriteriální analýza variant řešení – program
T. Drastik, D. Hartmann

Doplňkové vzdělávací publikace

Oblast Publikace Autor
Mezilidská
komunikace
pdf Jak tvořit prezentace P. Kočí
pdf Psychologické základy lidské komunikace K. Paulík
pdf Týmová práce K. Kantorová
Jazyk,
úprava písemností
pdf Jak psát bakalářskou práci J. Petruželka
html Internetová jazyková příručka Akademie věd ČR
pdf Bibliografické citace D. Tkačíková
Strojnictví pdf Výpočty a konstrukce strojních dílů J. Havlík