VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Gripper with Adjustable Grip Force
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Lipina Jan

Tomek Lukáš

Krys Václav

Rok vydání: 2011
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286079634   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Tomek, L., Krys, V. Gripper with Adjustable Grip Force. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2011, vol. LVII, Mechanical series, no. 2, pp 93-101. ISSN 1210-0471.