VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: CAD I – návody do cvičení
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Lipina Jan

Studénka Marek

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Studénka, M. CAD I – návody do cvičení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 148 s. ISBN 978-80-248-2752-0.