VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Tilting optimization of fixed stereovision cameras
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Krys Václav

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2012
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1016/j.proeng.2012.09.542
Scopus EID: 2-s2.0-84891685276
WOS a.n.: 000324813800066
OBD ID: 286080400   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Krys, V., Bobovský, Z. Tilting optimization of fixed stereovision cameras. In Proceeding of Lectures of 5th International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2012. 2012. pp. 479-488. ISSN : 1877-7058.