VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Novák Petr

Mostýn Vladimír

Kot Tomáš

Krys Václav

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.332.154
Scopus EID: 2-s2.0-84882958073
WOS a.n.: 000345269700023
OBD ID: 286083451   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

 [Zásahový robot]  Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů (FT-TA5/071)

Bibliografická citace:

Novák, P., Mostýn, V., Kot, T., Krys, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482.