VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Real Time Measurement and Evaluation of Washer Extractor Vibrations
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis
Autoři:

Halama R.

Fusek Martin

Fojtík František

Kot Tomáš

Rok vydání: 2012
Databáze:  Web of Science   Scopus   OBD 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-84907366107
WOS a.n.: 000314083900020
OBD ID: 286081189   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Halama, R., Fusek, M., Fojtík, F., Kot, T. Real Time Measurement and Evaluation of Washer Extractor Vibrations. In Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha : ČVUT, 2012. s. 129-134. ISBN 978-80-01-05060-6.