VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Control System of the Rescue and Fire Extinguishing Robot Hardy
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the ERIN 2013 Conference
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2013
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286083738   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T. Control System of the Rescue and Fire Extinguishing Robot Hardy. In Proceedings of the ERIN 2013 Conference. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-2849-2.