VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Polytechnica Hungarica
Autoři:

Trebuňa František

Huňady Róbert

Bobovský Zdenko

Hagara Martin

Rok vydání: 2013
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.12700/APH.10.05.2013.5.10
Scopus EID: 2-s2.0-84885591858
WOS a.n.: 000209349300010
OBD ID:  
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 0.909 
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. Results and experiences from the application of digital image correlation in operational modal analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 2013, vol. 10, no. 5, s. 159-174, ISSN : 1785-8860.