VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: System for Automatic Collisions Prevention for a Manipulator Arm of a Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014)
Autoři:

Kot Tomáš

Babjak Ján

Krys Václav

Novák Petr

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/SAMI.2014.6822400
Scopus EID: 2-s2.0-84902602896
WOS a.n.: 000355915900033
OBD ID: 286087707   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Kot, T., Babjak, J., Krys, V., Novák, P. System for Automatic Collisions Prevention for a Manipulator Arm of a Mobile Robot. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. pp. 167-171. ISBN 978-1-4799-3442-3.