VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The Module for a Self-Reconfigurable Robotic System
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014)
Autoři:

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/SAMI.2014.6822421
Scopus EID: 2-s2.0-84902602876
WOS a.n.: 000355915900052
OBD ID: 286086648   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V., Kot, T. The Module for a Self-Reconfigurable Robotic System. In Proceedings of the IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014). Košice : TU Košice, 2014. ISBN 978-1-4673-5929-0.