VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Control System of a Mobile Robot Manipulator
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014
Autoři:

Kot Tomáš

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Novák Petr

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843608
Scopus EID: 2-s2.0-84904468093
WOS a.n.: 000359794600051
OBD ID: 286086951   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Kot, T., Krys, V., Mostýn, V., Novák, P. Control System of a Mobile Robot Manipulator. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 2014. pp 258-263. ISBN 978-1-47-993528-4.