VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Simulation System for Teleoperated Mobile Robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems Workshop (MESAS 2014, Roma, Italy, May 5-6)
Autoři:

Kot Tomáš

Krys Václav

Novák Petr

Rok vydání: 2014
Databáze:  Web of Science   Scopus   OBD 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-84927740459
WOS a.n.: 000354951100015
OBD ID: 286086952   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kot, T., Krys, V., Novák, P. Simulation System for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems Workshop (MESAS 2014, Roma, Italy, May 5-6). Berlin : Springer, 2014. pp 164-172. ISBN 978-3-319-13822-0.