VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Utilization of the Oculus Rift HMD in Mobile Robot Teleoperation
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.199
Scopus EID: 2-s2.0-84904325271
WOS a.n.:  
OBD ID: 286087709   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P. Utilization of the Oculus Rift HMD in Mobile Robot Teleoperation. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 199-208. ISBN 978-3-03835-111-5.