VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Synthesis and Testing of a Shaped Wheel for Stairs Climbing Robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Kot Tomáš

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.178
Scopus EID: 2-s2.0-84904321935
WOS a.n.:  
OBD ID: 286085964   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Krys, V., Mostýn, V., Kot, T. The Synthesis and Testing of a Shaped Wheel for Stairs Climbing Robot. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 178-185. ISBN 978-3-03835-111-5.