VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Roof Support Control in Longwall Technology
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 14th Coal Operators Conference
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Rok vydání: 2014
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J. Roof Support Control in Longwall Technology. In 14th Coal Operators Conference. University of Wollongong, Australia, 12-14 February 2014. pp. 34-41. ISBN 978 1 925100 02 0.