VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Implementation of Polycarbonate Material Mechanical Properties of Rapid Prototyping into System Creo, Laboratory Verification of the Results
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems
Autoři:

Lipina Jan

Kopec Petr

Krys Václav

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/INES.2014.6909384
Scopus EID: 2-s2.0-84908620275
WOS a.n.: 000353114000004
OBD ID: 286086984   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2014]  Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů (SP2014/176)

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Kopec, P., Krys, V. Implementation of Polycarbonate Material Mechanical Properties of Rapid Prototyping into System Creo, Laboratory Verification of the Results. In INES 2014 - IEEE 18th International Conference on Intelligent Engineering Systems. Tihany : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2014. p. 43-47. ISBN 978-1-4799-4615-0.