VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Robototechnika i techničeskaja kibernetika
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2014
Databáze:  OBD 
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086411   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Mostýn, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612.