VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Virgala Ivan

Dovica M.

Kelemen Michal

Prada Erik

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.611.121
Scopus EID: 2-s2.0-84906222371
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086646   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Virgala, I., Dovica, M., Kelemen, M., Prada, E., Bobovský, Z. Snake robot movement in the pipe using concertina locomotion. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 611, s. 121-129, ISSN 1660-9336.