VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The experimental method for obtaining input data for the design of an automatic magnetic connection mechanism
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials. Volume 555
Autoři:

Bobovský Zdenko

Novák Petr

Krys Václav

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.434
Scopus EID: 2-s2.0-84904359611
WOS a.n.:  
OBD ID: 286087859   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Novák, P., Krys, V. The experimental method for obtaining input data for the design of an automatic magnetic connection mechanism. In Applied Mechanics and Materials. Volume 555. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 434-439. ISBN  978-3-03835-111-5.