VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Automatic detection of the connected module and its orientation
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials. Volume 613
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.613.151
Scopus EID: 2-s2.0-84906492958
WOS a.n.: 000348292400020
OBD ID: 286086649   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Automatic detection of the connected module and its orientation. In Applied Mechanics and Materials. Volume 613. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 151-156. ISBN 978-3-03835-202-0.