VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics and Materials. Volume 656
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.656.164
Scopus EID: 2-s2.0-84921683836
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086651   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Design of Geometrical Parameters for Walking Mechanism Leg with use of Matlab Algorithm and SimMechanics. In Applied Mechanics and Materials. Volume 656. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014. s. 164-170 . ISBN 978-303835274-7.