VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Smrček Juraj

Hajduk M.

Bobovský Zdenko

Jánoš R.

Rok vydání: 2013
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.