VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Shaped Glued Connection of Two Parts Made by Rapid Prototyping Technology
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Mechanics and Materials
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Sedlák J.

Rok vydání: 2014
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.541
Scopus EID: 2-s2.0-84904315851
WOS a.n.:  
OBD ID: 286086899   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2014]  Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů (SP2014/176)

 [Mladý výzkumník]  Příležitost pro mladé výzkumníky (EE2.3.30.0016)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Sedlák, J. Shaped Glued Connection of Two Parts Made by Rapid Prototyping Technology. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 555, pp 541-548. ISBN-13 : 978-3-03835-111-5.