VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Exploration Mobile Robot for Coal Mines
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2015)
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Olivka Petr

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-319-22383-4_16
Scopus EID: 2-s2.0-84943615567
WOS a.n.: 000365044100016
OBD ID: 286093405   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Olivka, P. Exploration Mobile Robot for Coal Mines. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems (MESAS 2015). Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015. pp. 209-215, ISBN 978-3-319-22383-4.