VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Virtual Operator Station for Teleoperated Mobile Robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Babjak Ján

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-319-22383-4_10
Scopus EID: 2-s2.0-84943608624
WOS a.n.: 000365044100010
OBD ID: 286093696   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2015]  Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů II (SP2015/152)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Virtual Operator Station for Teleoperated Mobile Robots. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. International Workshop, MESAS 2015, Prague, Czech Republic, April 29-30, 2015, s. 144-153. ISBN 978-3-319-22383-4.