VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics
Autoři:

Dolejší Pavel

Krys Václav

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2015
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/SAMI.2015.7061897
Scopus EID: 2-s2.0-84926444101
WOS a.n.: 000380524900053
OBD ID: 286091101   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2014]  Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů (SP2014/176)

Bibliografická citace:

Dolejší, P., Krys, V., Mostýn, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328.