VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Application of Rapid Prototyping Technology in Designing Robots and Peripheral Devices
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_03_201544
Scopus EID: 2-s2.0-84960355260
WOS a.n.:  
OBD ID: 286094822   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2016]  Modularita v robotice (SP2016/142)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V. Application of Rapid Prototyping Technology in Designing Robots and Peripheral Devices. MM Science Journal. 2016, č. 1, s. 6, ISSN 1803-1269 (Print), ISSN 1805-0476 (Online).