VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Use of Findings Acquired from Tests When Implementing Functional Parts and Assemblies by Additive Technology FDM
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2016
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Rok vydání: 2016
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V. Use of Findings Acquired from Tests When Implementing Functional Parts and Assemblies by Additive Technology FDM. In ERIN 2016. Liptovský Ján, Slovakia : University of Žilina, 2016. s. 33. ISBN 978-80-972236-2-5.