VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Human-Robot Collaboration in Industry
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Vysocký Aleš

Novák Petr

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_06_201611
Scopus EID: 2-s2.0-84973458229
WOS a.n.:  
OBD ID: 286094352   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2016]  Modularita v robotice (SP2016/142)

Bibliografická citace:

Vysocký, A., Novák, P. Human-Robot Collaboration in Industry. MM Science Journal. 2016, June 2016, s. 903-906. ISSN 1805-0476.