VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Safety Ambient Monitor for Firefighters
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2016.7501153
Scopus EID: 2-s2.0-84979620825
WOS a.n.: 000389829000098
OBD ID: 286095699   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Pre-seed]  Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost (CZ.1.05/3.1.00/14.0316)

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Safety Ambient Monitor for Firefighters. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. Tatranska Lomnica. Slovakia : 29 May - 1 June 2016. pp 523-526. ISBN 978-146738606-7.