VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Control System of a Mobile Robot for Coal Mines
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016
Autoři:

Babjak Ján

Novák Petr

Kot Tomáš

Moczulski Wojciech

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2016.7501059
Scopus EID: 2-s2.0-84979517978
WOS a.n.: 000389829000004
OBD ID: 286095635   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Babjak, J., Novák, P., Kot, T., Moczulski, W. Control System of a Mobile Robot for Coal Mines. In Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 17-20. ISBN 978-1-4673-8606-7.