VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Rendering of 3D Maps with Additional Information for Operator of a Coal Mine Mobile Robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Babjak Ján

Olivka Petr

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1007/978-3-319-47605-6_18
Scopus EID: 2-s2.0-84995906483
WOS a.n.: 000389939300018
OBD ID: 286095639   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P., Babjak, J., Olivka, P. Rendering of 3D Maps with Additional Information for Operator of a Coal Mine Mobile Robot. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 214-225.