VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mobile Robot for Extreme External Working Conditions
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: AiMT (MARS)
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Moczulski Wojciech

Rok vydání: 2016
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Moczulski, W. Mobile Robot for Extreme External Working Conditions. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).