VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Using Virtual Reality to Assist an Operator of the Military Robotic Manipulator Arm TAROS
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: AiMT (MARS)
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Rok vydání: 2016
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P. Using Virtual Reality to Assist an Operator of the Military Robotic Manipulator Arm TAROS. In AiMT (MARS). 2016 (sborník MARS nebyl vydán!).