VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Visualization of Point Clouds Built From 3D Scanning in Coal Mines
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Babjak Ján

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/CarpathianCC.2016.7501126
Scopus EID: 2-s2.0-84979619218
WOS a.n.: 000389829000071
OBD ID: 286095636   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [TeleRescuer]  System for virtual TELEportation of RESCUER for inspecting coal mine areas affected by catastrophic events (RFCR-CT-2014-00002)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Visualization of Point Clouds Built From 3D Scanning in Coal Mines. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 372-377. ISBN 978-146738606-7.