VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Thermal Exposition Monitoring of Firefighters
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Novák Petr

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2016_11_2016165
Scopus EID: 2-s2.0-84995578497
WOS a.n.:  
OBD ID: 286095696   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Pre-seed]  Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost (CZ.1.05/3.1.00/14.0316)

Bibliografická citace:

Novák, P., Babjak, J., Kot, T. Thermal Exposition Monitoring of Firefighters. MM Science Journal. 2016, November, pp. 1482-1486.