VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: TELERESCUER - AN INNOVATIVE ROBOTIZED SYSTEM FOR SUPPORTING MINING RESCUERS BY INSPECTING ROADWAYS AFFECTED BY CATASTROPHES
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: 24th World Mining Congress, Automation and Robotics
Autoři:

Moczulski Wojciech

Cyran K.

Januszka M.

Novák Petr

Rok vydání: 2016
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Moczulski, W., Cyran, K., Januszka, M., Novák, P. TELERESCUER - AN INNOVATIVE ROBOTIZED SYSTEM FOR SUPPORTING MINING RESCUERS BY INSPECTING ROADWAYS AFFECTED BY CATASTROPHES. In 24th World Mining Congress, Automation and Robotics. 24th. , . Rio de Janeiro, Brasil : Instituto Brasileiro de Mineracao, 2016, 94-103.