VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Shear Test on Samples Produced by Rapid Prototyping Technology
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: INES 2017
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Mec P.

Rok vydání: 2017
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/INES.2017.8118544
Scopus EID: 2-s2.0-85043510958
WOS a.n.: 000418333800024
OBD ID: 286098426   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2017]  Výzkum a vývoj robotických systémů (SP2017/143)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Mec, P. Shear Test on Samples Produced by Rapid Prototyping Technology. In INES 2017. 21st International Conference on Intelligent Engineering Systems. October 20-23, 2017. Larnaca, Cyprus : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2017.