VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The sensitivity of the input impedance parameters of track circuits to changes in the parameters of the track
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Advances in Electrical and Electronic Engineering
Autoři:

Ivánek L.

Mostýn Vladimír

Schee K.

Grúň J.

Rok vydání: 2017
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.15598/aeee.v15i1.1996
Scopus EID: 2-s2.0-85016476580
WOS a.n.: 000409039800010
OBD ID: 286097790   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Ivánek, L., Mostýn, V., Schee, K., Grúň, J. The sensitivity of the input impedance parameters of track circuits to changes in the parameters of the track. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2017, Volume 15, Issue 1, March 2017, Pages 77-83. ISSN : 13361376.