VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1177/1729881417751545
Scopus EID: 2-s2.0-85041424112
WOS a.n.: 000419851100001
OBD ID: 286099915   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q4  IF = 0.952 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P. Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, vol. 15, issue 1. ISSN 1729-8814.